Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomnik Juliusza Słowackiego

opublikowany: 23 października 2009, Przemysław Miller
Pomnik Juliusza Słowackiego fot. Przemysław Miller
Pomnik Juliusza Słowackiego

Monument wieszcza znajduje się w centralnej części pl. Bankowego w Warszawie. Figurę poety odlano w brązie na podstawie zachowanego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie modelu, wykonanego w 1932 r. z myślą o pomniku poety przeznaczonego dla Lwowa.


Akt erekcyjny budowy pomnika został podpisany 28 maja 2001 r. w Pałacu Prezydenckim, dokument został wcześniej parafowany przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II. W czasie uroczystości prezydent Aleksander Kwaśniewski powołał Honorowy Komitet Budowy Pomnika Juliusza Słowackiego w Warszawie. Pomnik dłuta Edwarda Wittiga odsłonięto w 2001 r., zastąpił puste miejsce po usuniętym w 1989 r. pomniku Feliksa Dzierżyńskiego.

Zobacz na mapie