Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

kościół Wizytek pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

opublikowany: 1 marca 2010, Przemysław Miller
kościół Wizytek pw. św. Józefa Oblubieńca NMP fot. Przemysław Miller
kościół Wizytek pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

To późnobarokowy kościół, który został zbudowany w latach 1728-1761 na podstawie proj. Karola Baya. Siostry Wizytki sprowadziła z Francji do Polski Ludwika M. Gonzaga i w 1654 r. wprowadziła zakonnice do przygotowanego dla nich niewielkiego, drewnianego klasztoru z kościołem.


Kamień węgielny pod murowany kościół pw. św. Józefa położył w 1664 r. prymas Polski Wacław Leszczyński. Równolegle postępowała budowa klasztoru. Niestety, niedokończony kościół spłonął w 1695 r. i dopiero w 1728 r. rozpoczęła się budowa nowej świątyni w jej obecnym kształcie. Kościół zaprojektował architekt Karol Bay, a jego fundatorką była Elżbieta Sieniawska z Lubomirskich. W 1734 r. budowa została jednak przerwana z powodu braku funduszów i w kilka lat później kontynuowano ją dzięki pomocy córki fundatorki, Marii Z. Czartoryskiej oraz innych ofiarodawców, choć pod innym już kierownictwem prac budowlanych z uwagi na śmierć Karola Baya w 1740 r. W 1754 r. zawalił się dach, co ponownie opóźniło budowę. Autorem zwieńczenia fasady i wielkiego ołtarza został Efraim Schroeder. Rzeźby na fasadzie i ambonie są natomiast dziełem Jana J. Plerscha. Zarysowanie sklepień kościoła w 1756 r. spowodowało konieczność wymurowania skarp bocznych. 15 sierpnia 1761 r. odprawiono w kościele pierwszą, a konsekracja kościoła odbyła się 20 września i dokonał jej biskup kijowski Józef A. Załuski. Od tamtych czasów kościół przetrwał do dziś w niezmienionym stanie architektonicznym. To także jeden z niewielu zabytków warszawskiej architektury, który nie uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej.
Fasada kościoła jest jednym z najciekawszych elementów budowli. Jej twórcą Karol Bay, stworzył tym samym dzieło charakterystyczne dla późnego baroku. Falujący, jakby w ruchu mur został podzielony parami kolumn, a rozbudowany, łamany gzyms daje doskonałe efekty światłocieniowe i wzbogaca bryłę budowli. Zwieńczenie fasady jest nieco bardziej płaskie. Nad portalem znajduje się herb zakonu Wizytek Zakonu - serce przebite strzałami, zwieńczone krzyżem.
Kościół jest budowla jednonawową z rzędami kapic. Na końcu nawy znajduje się zamknięte prosto prezbiterium, przykryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, opartym na pasach sklepieniowych. Nad kolumnami znajduje się bardzo szerokie belkowanie oraz bogato urozmaicony gzyms, natomiast delikatna dekoracja stiukowa o charakterze o charakterze rokokowym znajduje się głównie na łukach arkad otwartych do nawy.

Zobacz na mapie