Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

kościół św. Jacka

opublikowany: 23 marca 2010, Przemysław Miller
kościół św. Jacka fot. Przemysław Miller
barokowy kościół św. Jacka przy ul. Freta 8/10 na Nowym Mieście został zbudowany na podstawie proj. Jana Baptysty z Trevano

Świątynia jest częścią dużego starego zespołu klasztornego oo. dominikanów. Barokową świątynię na podstawie proj. Jana Baptysty z Trevano wzniesiono w latach 1603-1639 za sprawą fundacji mieszczan warszawskich. Głównym budowniczym kościoła był Jan Włoch


Wszystkie kwestie związane z budową warszawskiej świątyni zlecono w 1603 r. o. A. Bzowskiemu, który nabył w tym celu od ks. W. Oczki stosowną działkę, na której można było rozpocząć budowę kościoła. Następnie w tym celu zakupiono jeszcze drugą działkę od Sz. Wituskiego.
04.08.1603 r. biskup poznański, Wawrzyniec Goślicki wydał pozwolenie na budowę w tym miejscu kościoła wraz z dużym zespołem klasztornym, a zainteresowany i wspierający budowę król Zygmunt III Waza postanowił zwolnić zakonników od płacenia określonych w ówczesnym prawie podatków.
Na początku o. A. Bzowski zbudował w tym miejscu niewielką drewnianą kaplicę z dzwonnicą i dom, w którym od 08.11.1603 r. odbywały się pierwsze nabożeństwa.
Natomiast nad Wisłą, na gruncie, który podarował oo. dominikanom Maciej Pracki księża zdecydowali się uruchomić cegielnię, która nie tylko wytwarzała niezbędny do budowy kościoła budulec, ale również przynosiła zakonnikom spore dochody, dzięki czemu mogli nieprzerwanie prowadzić wszystkie prace związane z budową. Pracą tutejszej cegielni kierował Jan Włoch.
W 1605 r. do Warszawy dotarły także relikwie św. Jacka.
Prace związane z budową postępowały tak szybko, że o. A. Bzowski pierwszą mszę w nowym kościele odprawił już 22.10.1606 r.
Prezbiterium kościoła zostało wybudowane w stylu gotyckim, natomiast wszystkie nawy i fasada otrzymały już formę barokową. Wtedy też powstały m.in.: kaplice Matki Bożej Śnieżnej i św. Krzyża oraz charakterystyczne stalle w obrębie prezbiterium.
Ojciec A. Bzowski był również dwukrotnie przeorem tego klasztoru (1606-1607 i 1609-1610). Fundatorem głównego ołtarza w kościele św. Jacka był natomiast Wojciech Baryczka (kuchmistrz królewski).
Ostatecznie budowę świątyni zakończono w 1638 r.
W latach 1639-1651 na tyłach świątyni była prowadzona budowa całego kompleksu klasztornego, który miał charakterystyczny kształt litery „T” i był położony bliżej Wisły.
W XVIII w. klasztor posiadał jedną z największych w Polsce bibliotek.
26.06.1661 r. kościół wraz z klasztorem uroczyście poświęcił biskup poznański, Wojciech Tolibowski.
W 1622 i 1677 r. z powodu szalejącej w Warszawie epidemii cholery zespół kościelno-klasztorny doszczętnie

Zobacz na mapie