Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

kościół św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła

opublikowany: 24 lutego 2010, Przemysław Miller
kościół św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła fot. Przemysław Miller
kościół św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła na pl. Teatralnym 18

Znajduje się przy placu Teatralnym w dzielnicy Śródmieście i jest świątynią środowisk twórczych. Pod względem powierzchni jest to najmniejszy kościół w Warszawie. W środku znajdują się relikwie św. Alberta i św. Andrzeja.


W miejscu obecnego kościoła w XVII w. wybudowany został przez jezuitów niewielki kościół pw. Świętego Krzyża. W XVIII w. na jego miejscu wzniesiono kościół pw. św. Andrzeja. Obok powstał kompleks budynków zakonnych. Podczas powstania warszawskiego w 1944 r. w kościele zorganizowano szpital powstańczy. Po zakończeniu II wojny światowej w uszkodzonym budynku nabożeństwa odprawiano aż do 1953 r., kiedy to władze zadecydowały o rozbiórce świątyni. Częściowo na jej miejscu został wybudowany blok mieszkalny. W 1999 r. kościół został odbudowany, m.in. z funduszy Banku Rozwoju Eksportu, środowisk twórczych oraz redakcji Rzeczpospolitej. 13 czerwca 1999 r. kościół poświęcił papież Jan Paweł II.
Architektura świątyni jest wzorowana na XIX-wiecznej fasadzie zbudowanej przez Chrystiana Aignera. W głównym ołtarzu umieszczono obraz autorstwa Sebastiano del Piombo z XVI w. Ponadto w kościele znajduje się też kilka obrazów przekazanych w depozyt ze zbiorów Zamku Królewskiego i Muzeum Narodowego. Drzwi kościoła wykonane są
z przezroczystego szkła.

Zobacz na mapie