Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Mokotów fotografów

Trzecia edycja Mokotowskiego Konkursu Fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa i Służewski Dom Kultury podzieliła się na dwa odrębne konkursy: jeden dla autorów do 20 lat i drugi dla starszych. Prac napłynęło 271 od 47 autorów w obu konkursach łącznie. Wystawe można oglądać codziennie w Służewskim Domu Kultury przy ul J.S.Bacha 15. Organizatorzy i uczestnicy konkursu serdecznie zapraszają.

Jury w składzie: Leonard Karpiłowski Fotoklub RP, Małgorzata Dołowska -Fotoklub RP, Wanda Hansen - ZPAP i Tadeusz Rolke ZPAF rozstrzygnęło o przyznaniu nagród i wyróżnień. Podkreślili, że dotychczasowe konkursy dowiodły swoją popularnością, że są to przedsięwzięcia potrzebne i udane. Pozwalają zaprezentować twórcze pasje i spotkać się z entuzjastami fotografii. Mokotowianie poznają bliżej siebie i tych, którzy zrobili swoje zdjęcia będąc tylko gośćmi na Mokotowie. Komisarz konkursu, Wanda Hansen ceni indywidualność i wymianę doświadczeń między uczestnikami zmagań.

Wśród nagrodzonych znaleźli się w grupie powyżej 20 lat:
W kategorii "Mokotowskie pejzaże:
I nagroda - Alicja Romanowska za pracę pt. "Pamięci...
II nagroda Szymon Drabczyk za pracę pt. "Mokotów - Sielce. Szkic pejzażowy.
III nagroda - Mateusz Piekarski za zestaw prac.
Wyróżnienie - Joanna Borowska za prace pt: "Na działce przy Jeziorku Czerniakowskim.
Wyróżnienie Dyrektora Służewskiego Domu Kultury - Jerzy Wosik za pracę pt. "Kostropatyk""

W kategorii "Portrety Mokotowian Jury przyznano trzy równorzędne II nagrody:
II nagroda - Monika Krähmer za pracę pt. "Tata.
II nagroda - Paweł Goliasz za zestaw prac pt: "Pan Waldek. Dzień z życia naszego dozorcy.
II nagroda - Grzegorz Vado Wadowski za pracę pt. ,,bez tytułu"".
Wyróżnienie - Agata Materowicz - za pracę pt. "W dobrym towarzystwie.
Wyróżnienie - Dorota Rodziewicz - za zestaw prac pt. "Dzieci Mokotowa.

A w grupie do 20 lat nagrodzono:
W kategorii "Mój Mokotów:
I nagroda - Sara Wojciechowska za zestaw prac.
II nagrody - nie przyznano
III nagroda - Joanna Tkaczuk za pracę pt: "Czarowanie
III nagroda - Michał Materowicz za zestaw prac pt: Samochód szczęścia.
Wyróżnienie - Karolina Włodyga za pracę pt. "Metro na Mokotów.

W kategorii "Moi znajomi i nieznajomi Mokotowianie
I nagroda - Michał Kargol za zestaw prac,
II nagroda - Igor Zakrzewski za zestaw prac,
III nagroda - nie przyznano
Wyróżnienie - Dorota Tomaszewska za zestaw prac pt. ,,Dzieci Mokotowa
Wyróżnienie - Martyna Surała za zestaw prac pt. ,,Dorota"".

Jury popiera kontynuowania konkursu w dwóch grupach wiekowych. W kategorii do 20 lat uwagę zwracają na siebie autorzy pierwszych nagród, których prace mogły znaleźć uznanie nawet w wyższej kategorii wiekowej. Młodzi autorzy wykazali wiele spostrzegawczości, notując fotograficzną kamerą radości i kłopoty swoich rówieśników.

Tadeusza Rolke ze ZPAF-u, odnotowuje w katalogu wystawy, uwagi o niektórych pracach młodszej grupy: "Sara Wojciechowska prezentuje nam esej na motywach pałacu w Królikarni i czyni to z rozmachem dojrzałego artysty. Tytuły "Słup nieba czy "Szachownica w krainie czarów to poetycki komentarz wzbogacający przekaz autorki. … Samochody Michała Materowicza to dla niego i dla wielu innych pojazdy szczęścia. ...Nagrodzona praca Joanny Tkaczuk to idylliczna scena w stylu lat dwudziestych XX wieku, a przecież wykonana przez młodą osobę ponad sto lat później. … W dziale portret aż kipi młodym dniem dzisiejszym. Michał Kargol wybrał się na plac zabaw i wrócił z tarczą i nagrodą. … Bliskie kadry w portretach Igora Zakrzewskiego wywodzą się z klipów muzycznych i reklamowych. Wpływ obrazu ruchomego i muzyki jest u młodzieży ewidentny. … Dorocie Tomaszewskiej było łatwiej. W tego typu działaniach sportowo ruchowych motywy prawie same wchodzą w obiektyw, prawie bo reszta zależy od refleksu fotografa. Zestaw "Dorota Martyny Surała zasłużył na wyróżnienie. Radzimy autorce spróbować głębszego spojrzenia psychologicznego.

W kategorii powyżej 20 lat Jury stwierdza, że prace nadesłane na tegoroczny konkurs reprezentowały znacznie wyższy i bardziej wyrównany poziom niż w latach ubiegłych, czego dowodem jest przyznanie trzech równorzędnych nagród w kategorii "Portrety Mokotowian. Formuła dwóch osobnych kategorii pozwoliła autorom na pełniejszą wypowiedź twórczą i stworzenie wystawy fotograficznej przedstawiającej w atrakcyjnej formie dzień dzisiejszy i przeszłość Mokotowa. I znowu uwagi Tadeusza Rolke: "Alicja Romanowska fotografią ,,Pamięć'' dotknęła bezpośrednio tragicznych wydarzeń okresu komunistycznych represji … Fotografia o przejrzystym przesłaniu i przemyślanej formie, monochromatyczną, choć nie czarno-biała. Kontrastowe światło podkreśla dramatyczność momentu z rozerwaną kratą. … Mateusz Piekarski połączył przeszłość dzielnicy ze współczesnością. Fotografia pionowa pokazuje dom poznaczony śladami pocisków w czasie powstania. … Szerokokątna panorama przystanku przy ul. Puławskiej to krytyczne spojrzenie na estetykę tego rejonu. Obszary brzydoty rozciągają się w Warszawie daleko poza Mokotów. W inny nastrój wprowadza nas Szymon Drabczyk i choć skupia się na szczególe pozornie mało ważnym, to jednak jego obserwacja wzbogaca nasze widzenie Mokotowa. "Wanna (Joanny Borowskiej) …znowu kieruje uwagę na czas przemijający. Dokumentacja starych i bezużytecznych przedmiotów ma bogatą tradycję w fotografii XX wieku. … Ciekawa jest próba pokazania dnia pracy jednej osoby - gospodarza domu, autorstwa Pawła Goliasza. Człowiek osadzony w swoim środowisku zawsze budzi naszą uwagę, czy wręcz sympatię. Autor zremisował z Grzegorzem Wadowskim, który zaryzykował spojrzenie na twarz portretowanej osoby z punktu widzenia rzadko wybieranego przez amatorów. Podobnie postąpiła Monika Krähmer, decydując się na kadrowanie portretu dwóch osób. … Dorota Rodziewicz fotografuje dzieci w sposób szczery i bezpretensjonalny. … Agata Materowicz ustawiła swojego modela w towarzystwie popiersi znanych postaci. Tego rodzaju rzeźba zeszła dzisiaj do lamusa historii, krążąc po parkach i magazynach muzeów.