Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Mirosław Kochalski pełni funkcję Prezydenta Miasta

opublikowany: czwartek, 9. lutego 2006 - 1:01,

Dziś Rada Warszawy przyjęła uchwałę o nieprzeprowadzaniu w stolicy przedterminowych wyborów. Do października funkcję Prezydenta Warszawy będzie pełnił Mirosław Kochalski


Dziś Rada Warszawy przyjęła uchwałę o nieprzeprowadzaniu w stolicy przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Do października, kiedy kończy się kadencja samorządu, Warszawą będzie rządził dotychczasowy sekretarz miasta Mirosław Kochalski, którego premier Kazimierz Marcinkiewicz wyznaczył w czwartek jako pełniącego funkcję prezydenta miasta.
Jak wyjaśnił specjalista od prawa samorządowego prof. Adam Jaroszyński, "według ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r., w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza lub prezydenta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, burmistrza lub prezydenta pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów".

Profesor Jaroszyński dodał, że "osoba wyznaczona przez premiera ma takie same uprawnienia jak prezydent miasta".