Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Park Żeromskiego wrócił do świetności

opublikowany: poniedziałek, 28. listopada 2005 - 1:01,

Park im. Stefana Żeromskiego, trwale wpisany w krajobraz Żoliborza, założony został w 1932 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Żoliborza, na terenie dawnych, dziewiętnastowiecznych fortyfikacji rosyjskich.


Park im. Stefana Żeromskiego, trwale wpisany w krajobraz Żoliborza, założony został w 1932 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Żoliborza, na terenie dawnych, dziewiętnastowiecznych fortyfikacji rosyjskich. Przy pracach ziemnych zatrudniano kilkuset bezrobotnych w ramach robót publicznych. Autor pierwotnego projektu, S. Zadora Zdrojewski, zaproponował park w stylu modernistycznym. Stanowiło to bezpośrednie nawiązanie do kanonów estetycznych i funkcjonalnych architektury ówczesnego Żoliborza. Po z 73 latach nieprzerwanej służby na rzecz Żoliborza, Park zasłużył sobie na gruntowną rewitalizację. Z upływem czasu przestał bowiem być należycie pielęgnowany, przez co zatracił swą początkową urodę i elegancję.

Autorzy projektu współczesnego, arch. arch. krajobrazu Marek Szeniawski i Wojciech Trzópek, oparli się całkowicie na założeniach projektu pierwotnego. Wprowadzili wszakże rozwiązania, szczególnie w zakresie infrastruktury, z natury rzeczy niemożliwe do zastosowania w latach trzydziestych. Służyć będą one przede wszystkim właściwej pielęgnacji i bezpieczeństwu.

Ostateczną decyzję o rekonstrukcji Parku podjęły władze Warszawy w 2003 roku. Prace, których wartość wyniosła ok. 7 mln zł, sfinansowane zostały z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziś możemy oglądać Park takim, jakim ujrzeli go pierwsi spacerowicze w latach trzydziestych.

W ramach modernizacji parku przeprowadzono remont alejek, architektury ogrodowej, infrastruktury, urządzeń wodnych, odnowiono szatę rośliną. Atrakcją będzie bez wątpienia plac zabaw dla dzieci, jak twierdzą bywalcy największy powierzchniowo w Warszawie (ponad 2 tys. m2). Pokryty został sztuczną kilkuwarstwową powierzchnią (bezpieczną dla młodych stawów). Zróżnicowane kolory dzielą plac na strefy dla młodszych i starszych dzieci. Wyposażenie stanowi 20 wielofunkcyjnych zestawów do zabawy. Obliczono, że jednorazowo może aktywnie korzystać z urządzeń placu ponad 170 dzieci.

Park został wyposażony w 95 stylowych ławek (żeliwna konstrukcja, drewniane siedzisko), 100 udanych formą latarni, bardzo wygodną toaletę i budkę strażnika. Pięć tablic informacyjnych polecamy uwadze spacerowiczów. Ogrodzenie parku mierzy ponad 1000 metrów, podobnie jak podziemna instalacja wodna. 16 hydrantów ułatwi nawodnienie roślinności. W narożniku Mickiewicza i Mierosławskiego, w kąciku dla zakochanych, pięknie prezentuje się zabytkowe poidełko. Spacerować będziemy po alejkach żwirowanych (przepuszczających wodę) a także po ciągach z kostki ułatwiających prowadzenie wózków.
Posadzono 68 nowych drzew, 5318 krzewów i 94580 roślin okrywowych. Posiano ponad 9 tys. m2 trawników a ponad 10 tys. m2 wykonano z darni.
A nad Parkiem króluje odrestaurowana fontanna. Zdobi ją rzeźba: Alina - Dziewczyna z Dzbanem autorstwa Henryka Kuny, wybitnego twórcy okresu międzywojnia. Wyeksponowane zostały również dwa kamienie upamiętniające 5 i 75 rocznicę odzyskania niepodległości.