Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Jubileusz 120-lecia Władysława IV

opublikowany: wtorek, 22. listopada 2005 - 1:01,

Liceum im. Władysława IV jest ściśle związane z historią Pragi Północ. Szkoła powstała w 1885 r. jako carskie gimnazjum rządowe.


Liceum im. Władysława IV jest ściśle związane z historią Pragi Północ. Szkoła powstała w 1885 r. jako carskie gimnazjum rządowe. Jednak nawet w trudnych czasach zaborów była centrum kulturalnym i patriotycznym Pragi. Przetrwała II wojnę światową i zawirowania PRL-u. Tu wychowanie odebrało wielu wybitnych Polaków m.in. Janusz Korczak, Jerzy Skolimowski, Kazimierz Leski, Dobiesław Damięcki, Bronisław Kopczyński.

Obecnie placówka plasuje się na najwyższych miejscach w rankingach szkół średnich. W tegorocznym rankingu "Perspektyw" VIII Liceum Ogólnokształcące zajęło drugie miejsce.

W tym roku Liceum kończy 120 lat. Z tej okazji w piątek 18 listopada w gmachu szkoły odbyły się oficjalne uroczystości. Można było zobaczyć prezentację multimedialną historii i życia szkoły oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów.

W obchodach wzięli udział Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głodź, zastępca prezydenta m.st Warszawy Andrzej Urbański, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego MEiN Anna Zawisza, Mazowiecki Kurator Oświaty Ryszard Raczyński, burmistrz Pragi Północ Robert Sosnowski wraz z zastępcą Januszem Trocińskim, burmistrz Woli Zdzisław Sipiera oraz zastępca Dyrektora Biura Edukacji Grażyna Ożarek.

Zobacz zdjęcia z uroczystości:www.praga-pn.waw.pl