Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Straty Warszawy w albumie

opublikowany: środa, 19. października 2005 - 1:01,

W odpowiedzi na roszczenia niemieckich środowisk wypędzonych, z upoważnienia Rady Warszawy, ponownie zrobiono rachunek krzywd, powstałych w stolicy wskutek ostatniej wojny. Ile wynoszą straty Warszawy? - zapytaliśmy Józefa Menesa z Zespołu Doradców prezydenta Warszawy


W odpowiedzi na roszczenia niemieckich środowisk wypędzonych, z upoważnienia Rady Warszawy, ponownie zrobiono rachunek krzywd, powstałych w stolicy wskutek ostatniej wojny. Ile wynoszą straty Warszawy? - zapytaliśmy Józefa Menesa z Zespołu Doradców prezydenta Warszawy.

- "Łączna kwota wynosi 21,9 mld zł według wartości złotówki z 1939 r., co daje kwotę 54,6 mld dolarów współcześnie" - powiedział J. Menes.

- Jak to wyliczono?

- "Eksperci zastosowali przelicznik przedwojennych dolarów na złotówki przy założeniu, że dolar przedwojenny odpowiada 5,31 przedwojennym złotówkom. Natomiast zmiana siły nabywczej dolara do roku 2004 wyliczona została przy zastosowaniu wskaźnika 13,24. Inaczej mówiąc dawny dolar miał o tyle większa siłę nabywczą, niż współczesny."

- Co składa się na straty Warszawy?

- "Są to straty w zabudowie, o wartości 8,4 mld zł przedwojennych, ponadto straty przemysłu: - 2,8 mld zł, straty rzemiosła - 0,75 mld zł.

Wyliczyliśmy także straty powstałe w obiektach zabytkowych, przy czym uwzględniono 133 najważniejsze, z 800 kwalifikowanych w Warszawie, co dało kwotę 0,5 mld zł. Infrastruktura miejska i mienie komunalne poniosły szkodę na kwotę 0,1 mld zł.

Wyposażenie mieszkań prywatnych zniszczyło się na kwotę 6, 7 mld zł, a instytucji publicznych na kwotę 2,44 mld zł. Także środki transportu zniszczone zostały na kwotę 0,21 mld zł."

- Wstępne szacunki strat Warszawy, podane w listopadzie ubiegłego roku mówiły o kwocie 45,3 mld dolarów. Prosimy o wyjaśnienie skąd wzięła się ta różnica, a zatem wzrost kwoty o 3,7 mld zł przedwojennych, co odpowiada 9,3 mld dolarów współcześnie?

- "Praca ekspertów zaowocowała dodatkowymi informacjami i korektami. Udokumentowano przede wszystkim nieznane wcześniej straty w wyposażeniu instytucji publicznych, na kwotę 2,44 mld zł przedwojennych. Kwota, szacowana wstępnie na 18, 2 mld zł przedwojennych wzrosła zatem do 21,9 mld, czyli z 45, 3 mld dolarów do 54 mld dolarów współcześnie."

- Gdzie trafi promowany wczoraj album, w którym opisane są straty Warszawy?

- "Książki, których wydaliśmy łącznie 2 tys. egzemplarzy trafią do warszawskich bibliotek publicznych, do liceów i gimnazjów, wydziałów i bibliotek uczelni związanych z tematyką historyczną, Instytutu Historii PAN, Archiwów Warszawskich, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, IPN.

Sporą część nakładu planujemy przekazać dla Instytutu Stefana Starzyńskiego oddziału Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie w przyszłości będzie można je kupić."