Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ekologiczny dom pomocy społecznej

opublikowany: środa, 15. maja 2013 - 10:07, Magdalena Łań

W czwartek, 16 maja, o godz. 11.30 zainteresowane media zapraszamy na wizytę w DPS „Kombatant” (ul. Sternicza 125), w którym dzięki projektowi „Cities on Power” zdiagnozowane zostaną potrzeby i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w funkcjonowaniu ośrodka.


Aż 70% zapotrzebowania na energię w Unii Europejskiej generują miasta. Projekt „Cities on Power” odnosi się do obszaru dywersyfikacji dostaw energii i przyczyni się do redukcji emisji CO2 oraz zmniejszenia zależności energetycznej miast Europy Środkowej od paliw kopalnych (tradycyjnych) poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zostaną opracowane strategiczne dokumenty referencyjne dla przygotowania lokalnego „Planu Działań na rzecz energii odnawialnej” w środowisku miejskim.

Partnerzy zajmą się nie tylko oceną efektywności innowacyjnych rozwiązań energetycznych w konkretnych lokalizacjach, ale też opracują szczegółowe dokumenty, pomocne podczas procedur przetargowych. Szczególne znaczenie będą miały te rodzaje energii odnawialnej, które możliwe są do wykorzystania w dużych aglomeracjach miejskich, jak np. energia słoneczna i geotermalna. W zakres prowadzonych badań wchodzą: pomiar zużycia energii cieplnej, elektrycznej, stacja pogodowa, pomiar parametrów powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność, stężenie CO2), pomiar parametrów przepływającego powietrza wentylacyjnego (temperatura i wilgotność powietrza).

Oprócz Warszawy, która jest liderem projektu, potencjał wykorzystania energii odnawialnej zbadają Turyn, Klagenfurt i Rawenna.

Projekt „Cities on Power” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Wartość projektu to ok. 2,3 mln euro, z czego 1,8 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2014 r.

Zapewniamy transport do odwiedzanego ośrodka. Odjazd sprzed siedziby stołecznego ratusza (pl. Bankowy 3/5, dziedziniec główny) o godz. 11.00.