Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Mickiewicza 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11 maja 2098 roku ułamkowej części gruntu

opublikowany: czwartek, 2. sierpnia 2007 - 1:01,

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul.Mickiewicza