Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego


 
Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego

idea

Tadeusz Mazowiecki zawsze czuł odpowiedzialność - za kraj, który kochał, za ludzi, na których krzywdę był szczególnie wrażliwy, za świat. Bardzo cenił energię, entuzjazm i pomysły młodych ludzi. Podkreślał, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak toczy się świat. To wartości, które są niezwykle istotne. Przyznając nagrodę jego imienia, chcemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność, która budzi się w ludziach młodych, a która w połączeniu z ich młodzieńczym zapałem może zrodzić rzeczy naprawdę ważne. Tym samym, chcemy podkreślić znaczenie głosu młodego pokolenia i efektów włączenia go we wspólną przestrzeń działania, jaką jest miasto.

nagroda

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego dedykowana jest zaangażowanym, pełnym pasji i wchodzącym w dorosłość obywatelom i obywatelkom. Chcemy docenić i uhonorować tych, którzy działają na rzecz miasta, za ich wkład w upowszechnianie postaw obywatelskich, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka.

W tegorocznej edycji konkursu zostaną nagrodzone osoby za działania i projekty z 2019 roku. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych 15-19 i 20-26 lat.

Na zgłoszenia czekamy do 14 października 2020 roku.

kapitułaRafał Trzaskowski

Prezydent m.st. WarszawyWojciech Mazowiecki

Syn Tadeusza MazowieckiegoAldona Machnowska-Góra

Dyrektor Koordynator ds. kultury i komunikacji społecznejEwa Kolankiewicz

Dyrektor Centrum Komunikacji SpołecznejAnna Auksel-Sekutowicz

Radna m.st. WarszawyAgnieszka Jaczewska-Golińska

Radna m.st. WarszawyMariusz Frankowski

Radny m.st. WarszawyDanuta Przywara

Prezeska Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaTadeusz Strączek

Przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaPiotr Borczyński

Przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. WarszawyBartosz Celiński

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy do Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego.

Zgłaszam:

OSOBY DZIAŁAJĄCE WSPÓLNIE


FORMULARZ DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

DANE KANDYDATA/TKI DO NAGRODY:
Prosimy o podanie numeru telefonu i/lub maila kandydata/tki w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym wzięcie udziału w Nagrodzie.

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA/TKĘ DO NAGRODY:Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś rodzica lub opiekuna prawnego, aby wyraził zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych:

*pola, które są wymagane

FORMULARZ DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE

DANE KANDYDATÓW/TEK DO NAGRODY:
Prosimy o podanie numerów telefonów i/lub maili kandydatów/tek w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym wzięcie udziału w Nagrodzie.

+ Dodaj kolejną osobę


DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATÓW/TKI DO NAGRODY:Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś rodzica lub opiekuna prawnego, aby wyraził zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych:

*pola, które są wymagane

patron

Zapraszamy na wystawę poświęconą Tadeuszowi Mazowieckiemu pt. „Mazowiecki. Najpierw jest się człowiekiem”, którą od 21 września do 14 października można zobaczyć przy skwerze ks. Jana Twardowskiego (róg Karowej oraz Krakowskiego Przedmieścia) w Warszawie.

Tadeusz Mazowiecki urodził się 18 kwietnia 1927 roku w Płocku, jako najmłodszy z trojga rodzeństwa. Jego ojciec zmarł, gdy Tadeusz miał zaledwie 11 lat.

W chwili wybuchu II Wojny Światowej miał 13 lat. W czasie okupacji niemieckiej brał udział w tajnych kompletach i angażował się w życie religijne. Jego starszy brat, Wojciech, walczył w szeregach AK i zginął w Stutthofie.

Po wojnie Mazowiecki zdał maturę i podjął studia prawnicze. Współpracował między innymi z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Po prostu”. W połowie lat 50. był jednym z organizatorów Klubu Inteligencji Katolickiej i został redaktorem naczelnym miesięcznika „Więź”.

Więcej

Działalność opozycyjna Tadeusza Mazowieckiego zaczęła się w maju 1977 roku. Został wtedy rzecznikiem głodujących współpracowników Komitetu Obrony Robotników, protestujących w obronie więźniów politycznych.

W sierpniu 1980 robotnicy Stoczni Gdańskiej podjęli strajk, który wkrótce rozszerzył się na setki zakładów pracy w całej Polsce. Tadeusz Mazowiecki stanął na czele Komisji Ekspertów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i uczestniczył w negocjacjach z władzami. Osiągnięte wtedy „porozumienia sierpniowe” doprowadziły do powstania „Solidarności”.

Po zakończeniu strajku był jednym z najważniejszych doradców Lecha Wałęsy i władz „Solidarności”. W styczniu 1981 roku został redaktorem naczelnym ogólnopolskiego „Tygodnika Solidarność”.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Tadeusz Mazowiecki, wraz z grupą działaczy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, został aresztowany przez milicję. 13 grudnia, wprowadzono w Polsce stan wojenny.

Tadeusz Mazowiecki spędził w ośrodkach internowania ponad rok. Na wolność wyszedł jako jeden z ostatnich internowanych, w grudniu 1982 roku.

Od lutego do kwietnia 1989 roku uczestniczył w obradach tzw. Okrągłego Stołu, czyli negocjacjach władzy z opozycją demokratyczną. W wyniku podjętych wówczas decyzji ponownie zalegalizowano „Solidarność”, a 4 czerwca 1989 roku przeprowadzono częściowo wolne do Sejmu i wolne do Senatu wybory parlamentarne.

Wybory czerwcowe były wielkim sukcesem opozycji. Zdobyła ona 161 mandatów w Sejmie i 99 w Senacie. Zgromadzenie Narodowe na prezydenta wybrało Wojciecha Jaruzelskiego, ale mianowany przez niego premier, Czesław Kiszczak nie zdołał utworzyć rządu.

W lecie 1989 roku Tadeusz Mazowiecki – po głębokim namyśle – zdecydował się przyjąć propozycję Lecha Wałęsy objęcia stanowiska premiera. 24 sierpnia 1989 roku Mazowiecki został Prezesem Rady Ministrów, zaś 12 września powołał rząd.

Rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął gruntowne reformy ustroju politycznego i systemu gospodarczego w Polsce. Poprzez nowelizację konstytucji zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolitą Polską. Nowela wprowadzała także zasady demokratycznego państwa prawa, sprawiedliwości społecznej i swobody działalności gospodarczej.

W pierwszą podróż zagraniczną Tadeusz Mazowiecki, jako szef rządu, udał się do Watykanu, natomiast w październiku pojechał do Moskwy, gdzie wyraźnie zaapelował o ujawnienie prawdy o Katyniu. Rząd Mazowieckiego podał się do dymisji po przegranych przez Mazowieckiego wyborach prezydenckich w 1990 roku.

W latach 1992-1995 Mazowiecki został specjalnym wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie. Zebrał tam ogromną dokumentację na temat łamania praw człowieka i zbrodni wojennych w czasie konfliktu bałkańskiego.

W latach 90. Mazowiecki działał aktywnie w krajowej polityce – przewodniczył Unii Demokratycznej i Unii Wolności, był posłem trzech kadencji Sejmu. W 1997 roku przedłożył Zgromadzeniu Narodowemu ostatecznie zaakceptowaną propozycję Preambuły do nowej ustawy zasadniczej, która weszła w życie 17 października 1997 roku.

Tadeusz Mazowiecki zmarł 28 października 2013 roku, w dniu swoich imienin. Pochowany został obok żony Ewy na cmentarzu w Laskach.

Wystawa jest adaptacją ekspozycji pt. „Mazowiecki. Człowiek dialogu”, której kuratorką była Katarzyna Madoń-Mitzner, zorganizowanej przez Dom Spotkań z Historią w 2014 roku.

Kuratorka: Zofia Zakrzewska (DSH)
Projekt graficzny: Studio Radost
Współpraca produkcyjna: Agata Kucharska (DSH)
Korekta: Marcin Grabski (mesem.pl)
Druk: Neograph

pytania i odpowiedzi


Kogo mogę zgłosić do Nagrody?

Osoby, które w 2019 roku w chwili realizacji działań miały ukończone 15 lat, ale nie ukończyły 26 lat. Możesz zgłosić jedną osobę lub kilka osób działających wspólnie za wkład we wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka w Warszawie. Kandydaci i kandydatki do Nagrody nie muszą mieszkać na terenie Warszawy.


Kto może zgłosić młodych ludzi do Nagrody?

Każda osoba, która ukończyła 13 lat, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej np. rady szkół, samorządy uczniowskie, rady rodziców, rady pedagogiczne, samorządy studentów, organizacje przedsiębiorców.


Czy można zgłosić się do Nagrody samodzielnie?

Niestety nie.


Jak mogę zgłosić młodych ludzi do Nagrody?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online lub pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony, wydrukuj go, wypełnij, a następnie wyślij do sekretariatu Centrum Komunikacji Społecznej na adres Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. Na kopercie dopisz „Nagroda dla młodych”. Jeśli nie masz możliwości wypełnienia formularza online ani wydrukowania go, napisz do nas: nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl


Kiedy upływa termin nadsyłania zgłoszeń?

14 października 2020 roku.


Kto ocenia zgłoszenia i decyduje o przyznaniu nagród?

Kapituła Nagrody.


Według jakich kryteriów Kapituła ocenia kandydatów i kandydatki do Nagrody?

Kryteria to:
a. realizacja działań na rzecz poszanowania praw człowieka, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczności lokalnej;
b. spójność postawy kandydata z upowszechnianymi przez niego postawami obywatelskimi;
c. wartość społeczna tj. wpływu, jaki niesie ze sobą kandydat na swoje najbliższe otoczenie bądź na społeczności lokalne na terenie Warszawy;
d. działalność i promocja na rzecz Warszawy.


W jakich kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody?

W dwóch kategoriach wiekowych: od 15 do 19 lat oraz od 20 do 26 lat.


Jakie nagrody otrzymają laureaci i laureatki?

Nagrody finansowe o łącznej wartości 30 tysięcy złotych oraz statuetki.


Jaki jest harmonogram pierwszej edycji Nagrody?

Harmonogram to:
21 września – 14 października 2020 r. – zgłoszenia do Nagrody
15-31 października 2020 r. – ocena formalna zgłoszeń do Nagrody
2-11 listopada 2020 r. – obrady Kapituły Nagrody
do 13 listopada 2020 r. – przekazanie przez Kapitułę rekomendacji laureatów i laureatek Nagrody do Prezydenta m.st. Warszawy
16-20 listopada 2020 r. – ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagródkontakt

Masz pytania?

Napisz: nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl
Zadzwoń: +48 22 443 34 00 lub +48 22 443 34 01

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

pliki do pobrania