Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Książka adresowa

Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann Dane adresowe:
ulica Związku Walki Młodych 10
02-786
Dane kontaktowe:
tel.: 226434514
e-mail: sp319@edu.um.warszawa.pl
internet: http://www.sp319waw.edupage.org