Zapraszamy na organizowaną przez Urząd m.st. Warszawy oraz Inicjatywę Akademicka Warszawa konferencję „Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie" (1 kwietnia 2020, Centrum Nauki Kopernik). Konferencja poświęcona jest sytuacji Warszawy w sferze szeroko zdefiniowanej problematyki zdrowia.
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu:


w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz nazwa instytucji.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

* - pola, które są wymagane