do góry

Jakość życia 2014 | Warszawa w liczbach | Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski

Jakość życia 2014
Wybierz dzielnicę:  
Kontakt
Wydział Badań i Analiz
Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
e-mail: badanie@um.warszawa.pl
Wyraź swoją opinię:
W niektórych przypadkach, ze względu na zaokrąglenie wartości znajdujących się po przecinku, dane na wykresach kołowych mogą nie sumować się do 100%.
Informacja o metodologii i terminie realizacji badania znajduje się pod adresem:
http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/jako-ycia