Życie nie zna ceny. Warszawa wspiera in vitro


Problem niepłodności* dotyczy około 15-20% wszystkich par starających się o dziecko. To choroba szczególna, ponieważ dotyka dwojga młodych ludzi w okresie ich największej aktywności, wywiera silnie negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny, stan emocjonalny pary, a także jej działalność społeczną i zawodową. Dlatego wsparcie w tak trudnym momencie i podanie dłoni warszawiakom w potrzebie jest tak ważne.


W dniu 8 czerwca 2017 roku Radni m.st. Warszawy przyjęli Program Polityki Zdrowotnej Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019. Dzięki temu, warszawskie małżeństwa i pary będą mogły starać się o dofinansowanie procedury in vitro w wysokości do 80% kosztów zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego (do 5 000 zł za jedną procedurę).


*Skala zjawiska niepłodności rośnie, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała ją za chorobę społeczną. Niepłodność definiuje się jako niemożność zajścia w ciążę po roku utrzymywania regularnych stosunków płciowych w celach prokreacyjnych. Niepłodne pary powinny uzyskać należytą pomoc medyczną, psychologiczną i społeczną. Na świecie metoda zapłodnienia pozaustrojowego używana jest jako podstawowa i najskuteczniejsza metoda leczenia niepłodności.

Najczęściej zadawane pytania:Kto może skorzystać z programu?

Kiedy program będzie realizowany?

Jaka jest skuteczność zabiegu in vitro?

Ile par w Warszawie będzie mogło skorzystać z programu?

Czy program jest przeznaczony tylko dla małżeństw?

Czy z programu mogą skorzystać kobiety samotne?

W jakim wieku kobiety mogą skorzystać z programu?

Dlaczego wyznaczono górna granicę wieku kobiety?

Czy muszę być zameldowana w Warszawie, żeby skorzystać z programu?

Ile zarodków będzie implementowanych w macicy przy jednej próbie?

Jaki jest koszt przeprowadzenia procedury in vitro?

Czy procedura in vitro będzie w całości finansowana z programu?

Ile prób zapłodnienia będzie finansowanych w ramach programu?

Czy w programie mogą wziąć udział pary, które korzystały wcześniej z rządowego programu in vitro?

Czy w programie mogą wziąć udział pary, które stosowały wcześniej procedurę in vitro i nie zaszły w ciążę?

Gdzie będzie można poddać się zabiegowi in vitro?

Jakie procedury będą finansowane w ramach programu?

Czy po przystąpieniu do programu można przerwać procedurę na dowolnym etapie?

Gdzie mogę się zgłosić, żeby skorzystać z programu?