Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

W ramach projektów na warszawiaków czekają atrakcje:
• projekcje filmów (aktualny repertuar dostępny w bibliotece lub po zalogowaniu się w zakładce repertuar kina na stronie www.mbddim.pl);
• możliwość korzystania z zasobów biblioteki;
• tematyczne warsztaty rodzinne z autorami, ilustratorami, specjalistami w danej dziedzinie;
• koncerty dla dzieci – spotkania z twórcami inspirującymi się literaturą, poezją, awangardą literacką;

Zdjęcia


Bezpiecznie ze strażą miejską
Dyskusje na temat bezpieczeństwa, rywalizacje sportowe, zabawy, gry, konkursy, interaktywne spektakle – to wszystko przygotowali dla dzieci funkcjonariusze straży miejskiej w ramach programu „Bezpieczni zimą w mieście”. Nauka poprzez zabawę to główny cel zimowych spotkań.

Południowa Obwodnica Warszawy przetnie dzielnicę Ursynów w tunelu. Na konferencji przedstawiciele władz Warszawy przedstawią zastrzeżenia miasta do tego inwestycji oraz opowiedzą o planowanych działaniach.

Na konferencji obecni będą: Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy; Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów; Krystian Malesa, przewodniczący Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów. 

- Warszawskie biblioteki mają duży potencjał społeczny i kulturotwórczy. Zdecydowałam o wprowadzeniu Programu Rozwoju Bibliotek, ponieważ widzę w tym szansę na poprawę poziomu czytelnictwa w naszym mieście. Warto przypomnieć, że wznowiliśmy  m.in. Nagrodę Literacką m.st. Warszawy, współorganizujemy Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego, współuczestniczymy w organizacji Warszawskich Targów Książki – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy i dodaje - Chcemy stworzyć nowoczesne centra biblioteczne, wykorzystujące nowe technologie.

Zdjęcia


Wnioski o dotację z budżetu m.st. Warszawy na prace przy zabytkach można składać w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2018 r.

Należy pamiętać, żeby wniosek był właściwie wypełniony, podpisany przez osoby uprawnione i zawierał wszystkie wymagane załączniki. Prace remontowe, będące przedmiotem wniosku, muszą być zgodne z katalogiem nakładów koniecznych, określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji. Formularz i tekst uchwały dostępny jest tutaj.

Warszawa wróciła nad Wisłę. Przez ostatnie 11 lat udało nam się przywrócić rzekę mieszkańcom, a warszawiacy tak bardzo zżyli się z tą przestrzenią, że stała się ona nieformalną dzielnicą naszego miasta – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

W ramach akcji „Zima w mieście”, obok stałych ekspozycji egzotycznych zwierząt, warszawski ogród zoologiczny przygotował program specjalny. Wszystkie atrakcje będą dostępne do 28 stycznia:

Pokazowe karmienie zwierząt:
codziennie o godz. 9.30 – będzie można obserwować karmienia pingwinów w ich domku;
codziennie o godz. 10.00 – obywać się będzie karmienie fok na wybiegu;

Zdjęcia


Zapraszamy do udziału w konkursie na stworzenie strategii komunikacji z rekomendacją wyboru mediów oraz opracowanie koncepcji kreatywnej i linii graficznej kampanii społecznej zachęcającej do uczestnictwa w kulturze na terenie m.st. Warszawy.

Celem konkursu, organizowanego przez amerykańską fundację Smart Cities Connect, jest  wyróżnienie najbardziej innowacyjnych projektów z całego świata o obecnym lub przyszłym oddziaływaniu na skalę miejską. Plebiscyt odbywa się cyklicznie, w 2018 r. przyznano wyróżnienia w następujących kategoriach: zarządzanie, mobilność, sieci, energię oraz życie obywatelskie.

Projekt Life+ dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że jedyny ślad jaki po nim zostanie to tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Chcemy cały czas budować świadomość ekologiczną warszawiaków, ale też ukazywać im piękno przyrody. Nadwiślański pawilon będzie do tego doskonały – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Zdjęcia


Subskrybuje zawartość