Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Jaki jest ustawowy termin przerejestrowania zakupionego pojazdu / dokonania w nim zmian? Czy za niedotrzymanie terminu są przew

opublikowano: , bluks

Jaki jest ustawowy termin przerejestrowania zakupionego pojazdu / dokonania w nim zmian? Czy za niedotrzymanie terminu są przew

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczajacym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Za niedotrzymanie tego terminu, w chwili obecnej kary nie są przewidziane.