Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Komu zgłosić awarię oświetlenia na ulicy?

opublikowano: , pkozicki

Awarie oświetlenia na drogach publicznych w Warszawie należy zgłaszać do Pogotowia Drogowego Zarządu Dróg Miejskich. Zgłoszenia o awariach przyjmowane są 24 godziny na dobę pod numerami telefonów:
-19633
-22 19633 – z telefonu komórkowego
-022 624-25-35, 022 620-68-70
-fax. 022 620-76—82
Awarie można zgłaszać również telefonicznie na miejską infolinię „19115”, a także za pośrednictwem strony internetowej http://warszawa19115.pl/

Awarie oświetlenia na drogach wewnętrznych (np. w osiedlach mieszkaniowych) należy zgłaszać zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku braku zarządcy, właścicielowi tego terenu (np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota, czy podmiot prywatny). Jeżeli droga wewnętrzna należy do Miasta Stołecznego Warszawy, w sprawie awarii jej oświetlenia należy kontaktować się z właściwym Urzędem Dzielnicy, albo dokonać zgłoszenia na miejską infolinię „19115” lub za pośrednictwem strony internetowej http://warszawa19115.pl/.