Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Pełnomocnik pomaga lokatorom

publicado: lunes, 5. diciembre 2016 - 12:23, Magdalena Łań
E.Lach fot. E.Lach
Magdalena Młochowska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy

Aby pomóc mieszkańcom z budynków objętych roszczeniami, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy, powołała pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów lokatorów z budynków objętych roszczeniami.


Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy Magdalena Młochowska koordynuje pomoc prawną i socjalną skierowaną do mieszkańców, analizuje możliwości rozwiązania problemów, współpracuje z dzielnicami i instytucjami, pomaga w uzyskaniu mieszkania komunalnego lub socjalnego, ale nie tylko. Mieszkańcy zwracają się do pełnomocniczki z różnymi sprawami, m.in. z prośbami o pomoc w przygotowaniu pism do sądu, interwencji u obecnego właściciela budynku.

Kontakt do Pełnomocniczki
Tel. 22 443 22 22
pelnomocnik.lokatorow@um.warszawa.pl
Pełnomocniczka działa przy Biurze Spraw Dekretowych (pl. Starynkiewicza 7/9).

Przy pełnomocniku pracuje Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych tych lokatorów. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele biur odpowiedzialnych m.in. za polityki lokalowej, pomocy społecznej, mienie miasta i skarbu państwa, przedstawiciele zarządów dzielnic i innych instytucji, w zależności od danej sprawy. Zespól pracuje nad wypracowywanie standardów postępowania i pomocy lokatorom. Przy Biurze Spraw Dekretowych w ciągu miesiąca powstanie Komisja Dialogu Społecznego składająca się między innymi z organizacji lokatorskich.

Pomagamy lokatorom z budynków dekretowych
Przypomnijmy, dzięki wprowadzonym przez Prezydent m.st. Warszawy w 2009 roku rozwiązaniom, do tej pory miasto pomogło ponad 3 tys. gospodarstw domowych z budynków dekretowych. 60% rodzin z budynków reprywatyzowanych otrzymało lokal od miasta. Wprowadzone rozwiązania dotyczą m.in. preferencyjnych zasad wynajmowania lokali, zwolnienia z kryterium metrażowego osób z budynków prywatnych, którym wypowiedziano umowę najmu, zwiększenia kryterium dochodowego o 40%.

Od 22 września 2016 r. mieszkańcy z budynków dekretowych mogą wynająć lokal bez konieczności spełniania metrażowego i dochodowego kryterium w sytuacji, gdy co najmniej jeden z członków gospodarstwa domowego ma ukończone 70 lat, a wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta. W celu wzmocnienia ochrony mieszkańców W październiku tego roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie zwiększające kontrolę nad przekazywanymi nieruchomościami. W związku z nową linią orzeczniczą sądów pozwala ono m.in. na wstrzymanie przekazania budynku i ponowną weryfikację postępowania. Nie zostawiamy naszych mieszkańców w potrzebie.