Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs na dyrektora Teatru Rozmaitości - rozstrzygnięty

publicado: viernes, 17. mayo 2019 - 14:09, Konrad Klimczak

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego jednogłośnie wybrała dyrektorkę Teatru Rozmaitości. Została nią Natalia Dzieduszycka, która będzie realizowała autorską koncepcję stworzoną wspólnie z Grzegorzem Jarzyną.


W pierwszym etapie postępowania konkursowego oceniono formalnie oferty 3 kandydatów. Wszyscy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu. 16 maja br. odbyły się rozmowy z kandydatami na temat proponowanych przez nich autorskich koncepcji programowych i organizacyjnych Teatru.

Komisja obradowała w składzie: Rafał Trzaskowski – prezydent m.st. Warszawy, Przewodniczący Komisji; Aldona Machnowska-Góra - p.o. dyrektor koordynator ds. Kultury i Komunikacji Społecznej; Beata Obrębowska – p.o. dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy; Redbad Klynstra-Komarnicki – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Wojciech Świdziński - przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ewa Leśniak – przedstawicielka ZASP - Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji; Dariusz Miłkowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów; Magdalena Kuta - przedstawicielka Teatru Rozmaitości (Zastępczyni Przewodniczącego Komisji); Jakub Drzewiecki – przedstawiciel Teatru Rozmaitości.

- Komisja najwyżej oceniła koncepcję programową kandydatki przygotowaną z Grzegorzem Jarzyną oraz koncepcję organizacyjną umożliwiającą realizację przedstawionego programu. Zwycięski program zawierający plan artystycznego rozwoju instytucji, założenia polityki finansowej i prowadzenia procesu inwestycyjnego, jak również  informacje uzyskane podczas rozmowy z kandydatką – w najwyższym stopniu spełniły kryteria konkursu – uzasadnili wybór członkowie komisji konkursowej.

Natalia Dzieduszycka

Menadżerka kultury, od 2017 r. p.o. dyrektora TR Warszawa. Absolwentka Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie na kierunku biofizyka, ukończyła także lwowską szkołę muzyczną w klasie bandury. Od 2006 do 2010 roku pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. projektów w Fundacji Kultury, gdzie była odpowiedzialna za fundraising oraz prowadzenie projektów kulturalnych. W 2010 w ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury stworzyła autorską koncepcję portalu Platforma Kultury – interaktywnej strony poświęconej edukacji kulturalnej, pedagogom, edukatorom i animatorom kultury. W latach 2010-2017 była związana z Instytutem Adama Mickiewicza, gdzie odpowiadała m.in. za stronę organizacyjno-finansową Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2010-2012), projekt Culture.Media (2012-2017) oraz liczne interdyscyplinarne projekty takie jak np.: Multimedia Guides to Polish Culture.

Grzegorz Jarzyna

Reżyser teatralny, operowy i filmowy, zastępca dyrektora TR Warszawa ds. artystycznych. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Zadebiutował „Bzikiem tropikalnym” według Stanisława Ignacego Witkiewicza (prod. Teatr Rozmaitości, 1997). Twórca wielu znaczących spektakli teatralnych. Jego przedstawienia były wielokrotnie wystawiane na festiwalach i teatrach na całym świecie, m. in. w Awinionie, Edynburgu, Moskwie, St. Petersburgu, Jerozolimie, Berlinie, Monachium, Wiedniu, Sztokholmie, Londynie, Dublinie, Astanie, Bukareszcie, Nowym Jorku, Toronto, Los Angeles, Wellington, Pekinie i Hongkongu. Grzegorz Jarzyna jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla Polski na świecie (2002), Złotego Orderu z okazji 300-lecia St. Petersburga (2004), Paszportu Polityki w kategorii teatr za 1998 rok, Lauru Konrada (1999), Nagrody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera (1999, 2009), nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), nagrody specjalnej za całokształt dorobku artystycznego 15. Festiwalu Komedii - festCO w Bukareszcie (2018)

Attachments to download

  1. Koncepcja programowa i organizacyjna TR Warszawa - N. Dzieduszycka (archivo: koncepcja_programowa_i_organizacyjna_tr_warszawa_-_n._dzieduszycka.pdf, file size: 945.34 KB)