Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wakacje z „Latem w mieście”

published: tuesday, 18. june 2019 - 16:12, Tomasz Demiańczuk
„Lato w mieście”, jak co roku, rozpocznie piknik „Bądź bezpieczny latem w mieście” fot. „Lato w mieście”, jak co roku, rozpocznie piknik „Bądź bezpieczny latem w mieście”
E. Lach

Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi „Lato w mieście”. Jak co roku dla dzieci i młodzieży pozostającej w stolicy przygotowano liczne atrakcje i zajęcia. Nie zabraknie sportu, kultury i nauki przez zabawę. Na chętnych wciąż czekają wolne miejsca w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych.


W czasie wakacji, od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r., warszawscy uczniowie oraz dzieci zamieszkałe na terenie stolicy będą mogły korzystać z bogatej oferty różnego rodzaju aktywności w ramach programu „Lato w mieście”. Niezmiennie akcja w całości finansowana jest przez m.st. Warszawę, a to oznacza, że zajęcia są dla jej uczestników bezpłatne.

Jak co roku przygotowując „Lato w mieście” zadbaliśmy o to by atrakcje były zróżnicowane. Dzięki temu młodzież może wybierać aktywności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a dzieci uczęszczające do Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych nie powinny narzekać na nudę. Każdy w miejskim programie znajdzie coś dla siebie. Jest między innymi możliwość rozwijania sportowych pasji, talentów plastycznych czy też zwiedzenia muzeów. Wszystko w Warszawie i w gronie rówieśników – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Wakacyjne Placówki Edukacyjne (WPE)
Wakacyjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały w ciągu dziesięciu tygodniowych turnusów. Łącznie w 162 WPE, przygotowano ponad 60 tysięcy miejsc. Dla chętnych dzieci wciąż pozostaje jeszcze 7 tysięcy wolnych miejsc. Szczegóły dotyczące zapisów do Warszawskiego Programu „Lato w mieście”  dostępne są  pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Zapisy prowadzone będą aż do końca wakacji.

Podobnie jak w minionych latach Wakacyjne Placówki Edukacyjne będą działały przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę najmłodszym dzieciom. Większość WPE zorganizowana został w budynkach szkół podstawowych.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice muszą jedynie zapłacić za posiłki, z których korzystają wszystkie dzieci w WPE. Niezmiennie od lat, opłata ta wynosi 7 zł za dwa posiłki. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat również podczas wakacji.

Ofertę przygotowano także z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnościami. W 15 szkołach specjalnych, dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czeka ponad 1300 miejsc. W miarę zgłaszania potrzeb mogą zostać stworzone kolejne miejsca.

W WPE dzieci mogą liczyć na zróżnicowane atrakcje. Oprócz zajęć sportowo–rekreacyjnych, edukacyjnych, plastycznych czy muzycznych – organizowane są również aktywności poza placówkami – wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy zajęcia na pływalniach. To tylko część atrakcji, które tego lata czekają na warszawskich uczniów. Wśród partnerów tegorocznego Warszawskiego Programu „Lata w mieście” należy wymienić m.in.:

 • Centrum Nauki Kopernik
 • Miejski Ogród Zoologiczny
 • Muzeum Warszawy
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Teatr Wielki Opera Narodowa – salonik Moniuszkowski
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Muzeum Niepodległości
 • Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni
 • Muzeum Fryderyka Chopina
 • Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
 • Centrum Pieniądza NBP
 • Stacja Muzeum
 • Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
 •  warsztaty „Wiem, co jem”
 • Dziecięce Ogrody Muzyczne
 • Legia Warszawa.

Wakacyjne zajęcia specjalistyczne
Dla starszych dzieci i młodzieży  przygotowano także bogatą ofertę zajęć i warsztatów. W tym roku w domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, ogrodach jordanowskich czy bibliotekach przygotowano blisko 900 propozycji zajęć specjalistycznych – 348 artystycznych, 313 edukacyjnych i 223 sportowych. Oferta ta przeznaczona jest zarówno dla grup zorganizowanych, jak i uczestników indywidualnych. Dzieci i młodzież mogą brać udział w kilku różnych zajęciach jednego dnia.

Szczegółowe informacje na temat oferty zajęć specjalistycznych dostępne są m.in. na stronie: www.edukacja.warszawa.pl. Zapisy prowadzone są indywidualnie, przez każdą z placówek.

Dodatkowe zajęcia edukacyjno-kulturalne
W ofercie „Lata w mieście” nie zabraknie również atrakcji przygotowanych przez organizacje pozarządowe. W ramach otwartego konkursu ofert wyłonionych zostało osiemnaście NGO, które będą prowadziły m.in. warsztaty naukowe, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej, zajęcia terenowe oraz zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i sportowe. Podobnie jak w latach ubiegłych z oferty zajęć będą mogły skorzystać zarówno grupy z Warszawskich Placówek Edukacyjnych, jak i osoby indywidualne.

Wśród zajęć znalazły się: „Letnia Szkoła Fizyki” (Polskie Towarzystwo Fizyczne),  „Pracownia młodego inżyniera” (Fundacja Nowoczesnej Edukacji), „Eksperymentalne lato z chemią” (Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat),  „Królewskie spacery – w zamkowych ogrodach” (Fundacja ART.), „Powrót na Księżyc” (Fundacja Edukacji Astronomicznej), „Wakacje z Q Zmianom” (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”) „Bądź bezpieczny!” (Fundacja Verita),  „Pies w wielkim mieście” (Fundacja TPSW), „W krótkich spodenkach po Warszawie” („hereditas”), „Odyseja – niezwykła podróż” (Fundacja Szkatułka), „Lato i woda” (Fundacja Rok Rzeki Wisły), , „Letnie ekowarsztaty dla dzieci i młodzieży” (Fundacja Pociechom), „MiastoMania” (Fundacja Inceptio), „Złota Kaczka latem!” (Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”), „Etnograficzne lato w mieście” (Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego), „Aktywnie na Plaży” (Warszawskie Stowarzyszenie Sportów Plażowych Monta Beach Volley Club), „Letnia Akademia Wiedzy” (Stowarzyszenie „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport) oraz zajęcia i warsztaty przygotowane przez Fundację Bioedukacji.

Na finansowanie tych zajęć przeznaczone zostało 500 tysięcy złotych.

Attachments to download

 1. Harmonogram wystawiania posterunku kontrolnego „Torwar” (file: harmonogram_wystawiania_posterunku_kontrolnego_torwar.doc, file size: 42.5 KB)