Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Ważna wizyta Prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Paryżu

published: tuesday, 18. june 2019 - 14:41, Konrad Klimczak
Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy i partnerstwie obu miast Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy i partnerstwie obu miast

17 czerwca odbyło się spotkanie Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego z mer Paryża, Anne Hidalgo. Rozmowa dotyczyła wyzwań, przed jakimi stoją obie europejskie stolice i zakończyła się uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy i partnerstwie obu miast.


Podczas rozmowy skupiono się na tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem, wspieraniem innowacji, nowymi – zielonymi technologiami, mobilnością, ale przede wszystkim walką ze skutkami zmian klimatycznych oraz z zanieczyszczeniem powietrza. W tym roku przypada dwudziesta rocznica współpracy między dwoma miastami. Historia kontaktów Warszawy z Paryżem pokazuje różnorodność wspólnych przedsięwzięć, m.in. w zakresie: stosunków ekonomicznych i działalności na rzecz wymiany handlowej, urbanistyki i ochrony dziedzictwa architektury, administracji samorządowej, edukacji oraz działalności kulturalnej.

Porozumienie o współpracy i partnerstwie obu miast

Podczas majowej sesji inicjatywa uzyskała pełne poparcie ze strony Rady m.st. Warszawy – za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Podpisanie porozumienia jest odpowiedzią na nowe wyzwania nowoczesnych europejskich metropolii, otwartych na współpracę i realizujących zasady solidarności. Współpraca będzie miała formę wspólnych projektów i przedsięwzięć, a także wymiany informacji, wizyt studyjnych, wizyt ekspertów oraz oficjalnych delegacji.

Anne Hidalgo, mer Paryża i Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy o podpisanym porozumieniu – link do wypowiedzi

Otwarcie skweru im. Jana Karskiego w 10. dzielnicy Paryża

Kolejnym punktem oficjalnej wizyty delegacji m.st Warszawy był udział w uroczystości otwarcia skweru imienia Jana Karskiego w 10. dzielnicy Paryża. Skwer powstał z inicjatywy mieszkańców miasta w ramach budżetu obywatelskiego. W uroczystości, oprócz reprezentantów paryskiego ratusza, wzięła udział burmistrz 10. dzielnicy, Alexandra Cordebard oraz Ewa Junczyk-Ziomecka, przedstawiciel zarządu Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

Walka o godność, prawa człowieka i sprzeciw wobec totalitaryzmów to przesłanie bohaterskiego kuriera alarmującego świat o Holokauście. - Jan Karski był jednym z Polaków, którzy odegrali najważniejszą rolę w stosunkach polsko-żydowskich XX wieku. Jego poświęcenie w misji dotarcia do prawdy o Holokauście, jak i przekazania tej prawdy przywódcom Zachodu, zasługuje na najwyższe uznanie – powiedział podczas uroczystości Prezydent Rafał Trzaskowski.

Otwarcie skweru im. Jana Karskiego w Paryżu – film

Muzyka Chopina znów połączyła Paryż i Warszawę!

W niedzielę, 16 czerwca zainaugurowana została 10. edycja festiwalu Chopin au Jardin. Festiwal jest częścią większego projektu – Varsovie s'invite à Paris.

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować miastu Paryż za gościnę w parku Montsouris, a także wszystkim partnerom za zaangażowanie w przygotowanie tego muzycznego wydarzenia. Sukcesy dotychczasowych edycji Festiwalu pozwalają mi żywić nadzieję, że Warszawa - miasto Chopina, w którym spędził młodzieńcze lata i ukształtował się jako artysta – jawić się będzie wszystkim jako miasto współpracy i ciekawa destynacja turystyczna – powiedział podczas inauguracji Rafał Trzaskowski – prezydent stolicy.

Przez pierwsze siedem lat festiwal gościł w Ogrodzie Luksemburskim, by następnie zadomowić się w parku Montsouris. Odbyło się łącznie 46 koncertów, głównie recitali pianistycznych, ale także kilka wokalnych. W roku Chopina 2010 gościem festiwalu była Sinfonia Varsovia. Wydarzenie jest efektem wieloletniej współpracy m.st. Warszawy, Stołecznej Estrady, Paryża oraz Instytutu Polskiego w Paryżu i nawiązuje do tradycji Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Przez pięć kolejnych niedziel w stolicy Paryża rozbrzmiewać będą kompozycje Fryderyka Chopina w wykonaniu wybitnych artystów, m.in. Jacka Kortusa, który otworzył tegoroczną edycję festiwalu.

Dodatkowo, uchwałą Kolegium Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy, odznaczono przedstawicielkę Instytutu Polskiego w Paryżu, Wandę Kutyłę. Odznakę w imieniu Kolegium wręczył wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy Sławomir Potapowicz.