Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Prace asfaltowe na Marynarskiej

published: friday, 24. may 2019 - 11:16, Tomasz Demiańczuk

Przed nami ostatnie prace asfaltowe na północnej jezdni ul. Marynarskiej. Przez weekend, 24-26 maja, wykonawca prac ułoży ostatnią, ścieralną warstwę nawierzchni.


Poprawa pogody umożliwi dokończenie prac na północnej jezdni ul. Marynarskiej. Jezdnia prowadząca w kierunku ul. Żwirki i Wigury ma zostać wyłączona z ruchu w piątek 24 maja około godz. 22.30. Pojazdy w obu kierunkach, pomiędzy ul. Wołoską a węzłem z trasą S79, będą jeździły jezdnią południową – dwoma pasami w kierunku ul. W. Rzymowskiego i jednym w stronę ul. Żwirki i Wigury. Połączenia z ul. Marynarską nie będzie miała ul. Postępu od strony Domaniewskiej. Nie będzie także możliwości przejazdu przez ul. Marynarską na wprost ul. Postępu od strony ul. Cybernetyki. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Wołoska – Domaniewska.  Ruch na jezdnię północną powróci nad ranem w poniedziałek, 27 maja.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: www.infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulice, natomiast komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego znajdują się na stronie: www.wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (powiadomienia.um.warszawa.pl) można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w stolicy.