Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Oświadczenie w sprawie sytuacji w Muzeum POLIN

published: friday, 14. february 2020 - 17:24, Justyna Michalak

Prezydent Rafał Trzaskowski oraz kierujący Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Piotr Wiślicki wskazują ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu, rozwiązanie, które rozwiąże kontrowersje wokół nominacji dyrektora jednej z najważniejszych instytucji kultury w naszym kraju.


Wskazujemy Pana Zygmunta Stępińskiego, jako wspólnego kandydata Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Miasta st. Warszawy do objęcia funkcji dyrektora Muzeum POLIN na kolejną kadencję – piszą we wspólnym oświadczeniu przesłanym do MKiDN.

„W związku, z impasem spowodowanym nieuznaniem wyników konkursu na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polski POLIN przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  kierując się dobrem tej instytucji oraz dobrem relacji polsko-żydowskich a także mając na względzie wizerunek Polski w świecie, po trudnej, ale wyjątkowo odpowiedzialnej wypowiedzi Pana Profesora Dariusza Stoli, że zrezygnuje z dochodzenia swoich praw jako zwycięzca konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polski POLIN pod warunkiem osiągnięcia porozumienia Założycieli w odniesieniu do innego kandydata, niniejszym wskazujemy Pana Zygmunta Stępińskiego, jako wspólnego kandydata Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Miasta st. Warszawy do objęcia funkcji dyrektora Muzeum POLIN na kolejną kadencję. Kandydatura ta była konsultowana z przedstawicielami środowisk żydowskich, darczyńców oraz przyjaciół Muzeum.

Pan Zygmunt Stępiński z powodzeniem pełni obowiązki dyrektora Muzeum POLIN od marca ubiegłego roku. Ma  wieloletnie doświadczenie na polu zarządzania, w tym w obszarze instytucji kultury, cieszy się zaufaniem zespołu oraz darczyńców Muzeum i środowisk żydowskich w Polsce i za granicą.

Mamy nadzieję, że Pan Minister podzieli naszą opinię na temat tej kandydatury i zgodzi się na jego powołanie.

W związku z upływającą kadencją p.o. dyrektora POLIN liczymy, że nastąpi to jak najszybciej. Dla dobra Muzeum POLIN, z korzyścią dla Polskiej racji stanu, której nie służą przeciągające kontrowersje wokół nominacji dyrektora  jednej z najważniejszych instytucji kultury w naszym kraju”.

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy

Piotr Wiślicki, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce