Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dotacje na prace konserwatorskie. Nowy termin składania wniosków

published: monday, 21. september 2020 - 13:50, Anna Golas

Przypominamy, że od tego roku obowiązuje nowy termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.


Nabór wniosków na prace planowane w 2021 r. rozpoczynamy 1 października 2020 r., a kończymy 2 listopada, ponieważ 31 października przypada w sobotę. 

Prosimy pamiętać, że decydująca jest data wpływu wniosku do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, a nie jego nadania w Urzędzie Pocztowym. Jeśli koniec naboru wniosków jest bliski, najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste dostarczenie dokumentów (ul. Nowy Świat 18/20).

Szczegóły dotyczące terminów składania wniosków znajdują się w §3, w rozdziale 2 Uchwały nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Więcej informacji na stronie zabytki.um.warszawa.pl.