Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Bezpieczeństwo współczesnych metropolii

published: friday, 14. february 2020 - 10:55, Konrad Klimczak
Bezpieczeństwo współczesnych metropolii Bezpieczeństwo współczesnych metropolii

Przed nami kolejny „Przegląd Technologiczny” – tym razem poświęcony zagadnieniu bezpieczeństwa w mieście (środa, 26 lutego, Salon Gospodarczy Warszawy, Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, pasaż Wiecha 4). Czekamy na zgłoszenia.


Intensywnie rozwijające się, współczesne metropolie muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami związanymi m.in. z zagrożeniami cyberatakami, skutkami zmian klimatu i problemami wynikającymi z niedostosowaniem do nich miejskiej infrastruktury. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców stawiają sobie pytania: Jak budować miasto zrównoważone i odporne na przeciwności losu? Jak zapewnić bezpieczeństwo obywatelom bez jednoczesnego ingerowania w ich wolność, w duchu idei urban resilience?

Spotkania samorządowców z innowacyjnymi przedsiębiorcami

„Przeglądy Technologiczne” to cykl spotkań organizowanych przez m.st. Warszawa, podczas których firmy prezentują innowacyjne, technologiczne rozwiązania przedstawicielom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów oraz urzędu. Spotkania są elementem budowania platformy dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, a samorządem. Służą prezentacji pomysłów i prototypów, wymianie wiedzy, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta.

#4 „Przegląd Technologiczny” o bezpieczeństwie w mieście

Do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu, zapraszamy firmy, które proponują swoje rozwiązania technologiczne dla miast w następujących obszarach:

  1. Bezpieczeństwo mieszkańca i porządek publiczny,
  2. Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności obywateli,
  3. Bezpieczeństwo ruchu,
  4. Bezpieczeństwo infrastruktury miejskiej,
  5. Bezpieczeństwo imprez masowych.

Każda firma ma 10 minut na przedstawienie swojego rozwiązania, po prezentacji następuje 5-minutowa sesja Q&A. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.

Udział należy zgłosić elektronicznie za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.firma.um.warszawa.pl w zakładce „Przeglądy Technologiczne”:

  • do środy, 19 lutego (dla prezentujących),
  • do niedzieli, 23 lutego (dla słuchaczy).

Miasto zastrzega sobie prawo wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w „Przeglądzie Technologicznym”.