Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

'Śniła się dzieciom Polska'

published: wednesday, 29. september 2004 - 1:01,

W dniu 3 października 2004 r o godz. 12.45 we Włochach, w nieczynnej hali fabrycznej byłej Fabryki Pras Automatycznych PLASOMAT, odbędzie się spektakl "Śniła się dzieciom Polska", dedykowany rodzinom poległych za Warszawę


W dniu 3 października 2004r o godz. 12:45 we Włochach, w nieczynnej hali fabrycznej byłej Fabryki Pras Automatycznych PLASOMAT (w upadłości), odbędzie się spektakl "Śniła się dzieciom Polska, dedykowany przez społeczność włochowską Powstańcom, rodzinom poległych za Warszawę i wszystkim, którym jest bliskie nasze Niezwyciężone Miasto. Spektaklowi towarzyszyć będzie część (powracającej z Paryża) wystawy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy "Powstanie Warszawskie 1944 Warszawa w obiektywie powstańczych fotoreporterów autorstwa Izabelli Maliszewskiej i Anny Kotańskiej w oprawie plastycznej Marka i Macieja Mikulskich.

Wystawione też będą: Instalacja plastyczna Pana Pawła Czajkowskiego oraz prace uczniów Szkoły Podstawowej Nr 66 pod kierunkiem Janiny Wasiak.

Uroczystości rozpoczną się szczególną Mszą Świętą o godz. 11.00 w kościele Matki Bożej Saletyńskiej przy ul. Popularnej 46, skąd nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości ulicami Włoch do miejsca spektaklu i wystawy.

Społeczne obchody we Włochach zostały zainicjowane i organizowane są przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy. Społeczny Komitet Obchodów współtworzą:
Szk.Podst.Nr 94 i 66, Gimn.Nr 112 i 3, LXXIII LO, Szk.Muz.I st.Nr 5, Szczep 136 WDHiZ, KSPrzyszłość, Dom Kultury, OW K.Lisieckiego "Dziadka oraz włochowskie środowiska Kombatantów.

Stowarzyszenie przygotowało z tej okazji plakat i okolicznościową statuetkę. Autorem plakatu jest pan Marek Płoza Doliński, autorem statuetki jest pan Włodzimierz Fruczek. Obaj artyści oraz Państwo Hanna i Zbigniew Fudalscy, w których odlewni statuetka powstała, przekazali swoje prace w darze, jako swój wkład w hołd składany Bohaterom Warszawy.

W dniach od 1 sierpnia do 3 października br. każdego dnia uczniowie szkół włochowskich i harcerze rozdają mieszkańcom powielone strony Almanachu Powstańczego 1944 (z kalendarza wydanego przez Miasto Stołeczne Warszawa) - codziennie kolejny dzień Powstania.

W specjalnym wydaniu gazety lokalnej "Kula Włochowska Stowarzyszenie opublikuje świeżo zebrane bardzo osobiste wspomnienia Mieszkańców Włoch z 1944 roku.

Rozpoczęcie realizacji projektu umożliwiła dotacja Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Obecny kształt i ranga społecznych obchodów Powstania Warszawskiego we Włochach osiągnięta została dzięki współpracy wielu środowisk, wkładowi partnerów i sponsorów prywatnych i dzięki wszystkim, których zjednoczył szacunek do historii oraz dbałość o godny pokłon Bohaterom Warszawy.

Są wśród nich: Pan Mariusz Adamczak, który zagra na fortepianie, TVP 3 i AMS S.A., którzy przyjęli patronat medialny, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy oraz:
Pro-Musica, Agencja Ochrony Osób i Mienia "Zubrzycki, Falck Medycyna, Toyota Włochy, Castorama, Ford Auto Plaza, Hala Nr 1 Makro cash & carry, Studio G&G, DW Bellona, ZP Jurgraf, JAZON transport, Milipore Sp. z o.o., ARCO Haft, Pol-Druk, Pan Piotr Sołowiej oraz Pionier Stemple.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem www.wlochy.org.pl