logotyp wydarzenia

Mamy ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na trzecie spotkanie sieci EMA (European Metropolitan Authorities), które odbędzie się w piątek 20 października 2017 r. w Warszawie.

EMA to forum oferujące politycznym liderom obszarów i miast metropolitarnych w Europie możliwość dyskusji na temat łączących je celów oraz wyzwań, przed którymi stają. Zainicjowane dwa lata temu, stało się ono platformą politycznego dialogu zarówno między przedstawicielami metropolii i miast, a także instytucji unijnych i szczebla rządowego.

Tego rodzaju dialog o wymiarze politycznym jest szczególnie istotny, ponieważ obszary metropolitarne i miasta odgrywają kluczową rolę w napędzaniu rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, a także europejskim, umacniając jednocześnie pozycję UE na świecie. Przyciągają one potencjał intelektualny i kapitał, tworząc środowisko wspierające innowacyjność, w którym powstają nowe miejsca pracy, a sektor biznesowy intensywnie się rozwija. Poprzez sieć powiązań funkcjonalnych z bliskim i dalszym otoczeniem, obszary metropolitarne i miasta pozytywnie wpływają na sytuację tych regionów, które rozwijają się wolniej. Tylko dzięki wzajemnemu zrozumieniu oraz wypracowaniu mechanizmów współpracy zarówno na szczeblu metropolitarnym, rządowym, jak i europejskim, UE ma szansę zbliżyć się do obranych celów społecznych, ekonomicznych i ochrony środowiska.

Podczas pierwszego spotkania EMA, które miało miejsce 13 marca 2015 r. w Barcelonie, tematem dyskusji była konkurencyjność terytorialna oraz integracja społeczna w europejskich metropoliach. Rok później, 11 i 12 Lutego w Turynie, zacieśniona została strategiczna relacja między władzami miast i obszarów metropolitarnych głównie w kontekście Europejskiej Agendy Metropolitalnej. W tym roku w Warszawie określimy wspólne potrzeby i oczekiwania względem przyszłej Polityki Spójności i głównych wyzwań z nią związanych w zakresie mobilności, przekształcenia systemu energetycznego, jakości powietrza, tworzenia miejsc pracy, integracji społecznej, mieszkalnictwa, rozwoju ekonomicznego i wielu innych.

Na spotkaniu w Warszawie pragniemy dodatkowo podkreślić rolę europejskich obszarów metropolitarnych jako siły napędowej rozwoju polityk UE oraz sformułować oczekiwania i propozycje dotyczące perspektywy finansowej po roku 2020. W tym kontekście zapraszamy Państwa do udziału w dyskusjach wokół następujących zagadnień:

  • Solidarność Metropolii: rozprzestrzenianie dobrobytu oraz napędzanie rozwoju;
  • Rola obszarów metropolitalnych w Polityce Spójności po 2020 roku;
  • Najlepsze praktyki w zakresie współpracy obszarów metropolitalnych.

Obrady zostaną posumowane wspólnym podpisaniem przez obecnych Prezydentów i Burmistrzów “Warszawskiej deklaracji o Roli Obszarów Metropolitalnych w Przyszłej Polityce Spójności”. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję gościć Państwa w Warszawie 20 Października 2017 r. podczas spotkania EMA.


Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania

Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem Deklaracji Warszawskiej podpisanej przez Uczestników Konferencji EMA2017.
Lista sygnatariuszy Deklaracji Warszawskiej.


Link prowadzi do strony Facebooka Warszawy Link prowadzi do strony Twittera Warszawy Link prowadzi do strony YouTube'a Warszawy Link prowadzi do strony Instagrama Warszawy
© 2019 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Polityka prywatności | Kontakt