Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Program promocji zdrowia „Zdrowy uczeń”

opublikowany: czwartek, 16. stycznia 2020 (cały dzień), Jakub Tokarski

Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka.


Zakres tematyczny programu opracowano w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i dotyczy:

  • higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • profilaktyki chorób zakaźnych,
  • racjonalnego i nieracjonalnego odżywiania,
  • profilaktyki uzależnień,
  • zapobiegania urazom,
  • wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.