Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Program promocji zdrowia "Aktywny Senior"

opublikowany: piątek, 28. lutego 2020 - 8:00, Jakub Tokarski

Program pn. „Aktywny Senior” ma na celu zachowanie i poprawę ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów – mieszkańców m.st. Warszawy.

 

Cele głowne programu:

1) edukacja zdrowotna,

2) aktywizację ruchową seniorów.

Cele szczegółowe:

1) promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się,

2) dostarczenie wiedzy w zakresie znaczenia roli aktywności fizycznej dla zdrowia,

3) nauka ćwiczeń możliwych do wykonania również w warunkach domowych.

 

W programie uczestniczyć  mogą osoby w wieku od 60 roku życia, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy. W celu uczestniczenia w programie należy zgłaszać się bezpośrednio do jego realizatorów.

Pliki do ściągnięcia

  1. Lista placówek realizujących program (plik: aktywny_senior_realizatorzy_2020.pdf, rozmiar pliku: 141.93 KB)