Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Program poprawy stanu zdrowia jamy ustnej

opublikowany: czwartek, 22. marca 2018 (cały dzień), Jakub Tokarski

Program zakłada kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół podstawowych oraz oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą.


Celem programu jest obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci i młodzieży oraz poprawa ich jakości życia poprzez:

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół podstawowych,
  • zapewnienie niezbędnej profilaktyki fluorkowej poprzez szczotkowanie zębów pastą z fluorem.