Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza

opublikowany: czwartek, 22. marca 2018 (cały dzień), Jakub Tokarski

Celem głównym programu są zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci na terenie m.st. Warszawy poprzez wczesne wykrywanie wad refrakcji oraz zeza.


Ponadto zakłada się:

  • zwiększenie na terenie m.st. Warszawy liczby dzieci z wcześnie zdiagnozowanymi wadami refrakcji i zeza oraz wdrożenie u nich leczenia w okresie, w którym efekty kliniczne są najlepsze,
  • obniżenie częstości występowania nieskorygowanych wad wzroku u dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy,
  • zwiększenie świadomości społecznej (szczególnie wśród rodziców) na temat występowania wad refrakcji i zeza u dzieci, ich konsekwencji oraz potrzeby wczesnego diagnozowania i leczenia.