Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Program badań przesiewowych słuchu

opublikowany: czwartek, 22. marca 2018 (cały dzień), Jakub Tokarski

Celem programu jest zwiększenie możliwości wykrycia oraz wdrożenie wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.


Ponadto celem jest:

  • skrócenie czasu, jaki upływa od wstępnego do ostatecznego rozpoznania schorzenia i rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji,
  • upowszechnienie metody masowego badania słuchu wśród dzieci,
  • uaktywnienie wykwalifikowanego personelu szkolnego w celu zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i diagnostycznych słuchu,
  • zwiększenie wiedzy specjalistycznej na temat zaburzeń słuchu (przyczyn, możliwości wykrycia i terapii) wśród dzieci i ich rodzin,
  • upowszechnienie modelu postępowania z osobą z wstępnie zdiagnozowanym niedosłuchem,
  • zmniejszenie niepełnosprawności wśród dzieci z powodu zaburzeń słuchu,
  • upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat zagrożeń związanych z zaburzeniami słyszenia.