Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Ocena sprawności, wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania sportu

opublikowany: czwartek, 17. listopada 2016 (cały dzień), Jakub Tokarski

Program zapewnia młodym mieszkańcom stolicy wykonanie badań w jednym miejscu, w zależności od wieku dzieci i młodzieży i uprawianej przez nich dyscypliny sportu. Program gwarantuje również cykliczność badań - co 6 miesięcy, co rok i co 2 lata.


Badania lekarskie dzieci uprawiających określone dyscypliny sportowe wykonywane są przez lekarzy posiadających certyfikaty z medycyny sportowej w ścisłej współpracy z szeroką grupą lekarzy specjalistów, między innymi z ortopedami, chirurgami dziecięcymi, pediatrami, kardiologami, neurologami, okulistami, diabetologami, endokrynologami 
i alergologami. Specjalistyczne badania dodatkowe wykonywane są w placówce dysponującej niezbędną bazą diagnostyczną, w tym między innymi: laboratorium analitycznym, pracownią radiologiczną, pracownią ultrasonograficzną z możliwością wykonania ECHO serca, pracownią spirometryczną, EKG oraz pracownią EEG.