Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia

opublikowany: czwartek, 24. maja 2018 (cały dzień), Jakub Tokarski

Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ.


Program prowadzony jest we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych (184) na terenie m.st. Warszawy.