Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zasady kwalifikacji do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

opublikowany: środa, 2. grudnia 2009 - 18:26, Jakub Tokarski

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.


Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

·         opiekę lekarską,

·         opiekę pielęgniarską,

·         usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,

·         leczenie farmakologiczne,

·         zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

·         zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,

·         ustalenie i stosowanie diety,

·         stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,

·         przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,

·         zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,

·         zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

 

UWAGA!

W związku ze zmianą zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia co do aktualnej formy skierowania, uprzejmie informuję, że Prezydent m. st. Warszawy nie wydaje skierowań do zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Wniosek o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wraz ze skierowaniem do zakładu opiekuńczo-leczniczego, wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, należy złożyć w wybranym przez siebie zakładzie.

 

 

Zakład opiekuńczo-leczniczy, dla których m.st. warszawa jest podmiotem tworzącym:

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74

03-131 Warszawa

Zobacz na mapie