Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego

opublikowany: piątek, 10. stycznia 2020 - 15:30, Jakub Tokarski

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej

w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022

 

Na podstawie zarządzenia nr 1775/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r. Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia postępowania w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością
z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022 ogłasza wyniki przedmiotowego konkursu ofert.

 

Na realizatorów programu zostali wybrani następujący oferenci
(lista według kolejności złożenia ofert):

 

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

1.

Invicta sp. z o.o.

ul. Trzy Lipy 3
(80-172 Gdańsk)

2.

Medi Partner sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 19
(02-677 Warszawa)

3.

FertiMedica Centrum Płodności sp. z o.o. sp. k.

ul. J.P. Woronicza 31 lok. 8U
(02-640 Warszawa)

4.

Centrum Bocian sp. z o.o. sp. k.

ul. Akademicka 26
(15-267 Białystok)

5.

Provita sp. z o.o.

ul. Fabryczna 13d
(40-611 Katowice)

6.

Przychodnia Lekarska "nOvum" Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski sp .j.

ul. Bociania 13
(02-807 Warszawa)

7.

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.

pl. S. Starynkiewicza 1/3
(02-015 Warszawa)

8.

Centrum Zdrowia Warszawa sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 7
(02-677 Warszawa)

 

 

Przewodniczący Komisji konkursowej

 


Jakub Tokarski