Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022

opublikowany: poniedziałek, 18. maja 2020 - 15:42, Jakub Tokarski

Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy informuje o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022 .

 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu mogą Państwo znaleźć w zarządzeniu Prezydenta m.st Warszawy (odnośnik poniżej).


Termin składania ofert w konkursie na realizację ww. programu upływa w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 16:00.