Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych - bezpłatne szkolenia CSIOZ

opublikowany: czwartek, 16. stycznia 2020 - 14:12, Jakub Tokarski

W imieniu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) informujemy, że aktualnie realizowany jest ogólnopolski projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług Medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym również: e-recepty, e-skierowania oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Już od listopada, w całej Polsce ruszyły bezpłatne szkolenia dedykowane podmiotom leczniczym wykonującym szpitalną działalność leczniczą oraz podmiotom leczniczym wykonującym podstawową opiekę zdrowotną, które posiadają aktualny Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu dokonania rejestracji placówki do udziału w szkoleniu zapraszamy na stronę: http://bit.ly/CSIOZakademia

Rekrutacja na szkolenia trwa odpowiednio:

- dla POZ przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń. Lokalizacje i terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej.

Pliki do ściągnięcia

  1. List intencyjny (plik: list_intencyjny.pdf, rozmiar pliku: 83.56 KB)