Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kontakt

Wydział Koordynacji Polityki Społecznej
Centrum Komunikacji Społecznej
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
wolontariat@um.warszawa.pl

Niezbędnik aktywnych mieszkańców

Multimedia

O projekcie

Projekt wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” powstał z myślą
o stworzeniu atrakcyjnego, przyjaznego i bezpiecznego otoczenia dla rozwoju wolontariatu w mieście. Inicjatorami projektu są Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, instytucje miejskie i organizacje pozarządowe zainteresowane kompleksowymi zmianami w organizacji wolontariatu w Warszawie.

Projekt wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” to spójne i długofalowe działanie na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie. Jego głównym zadaniem jest zbudowanie systemu integrującego liczne działania realizowane w tej sferze oraz tworzenie nowych rozwiązań wspierających rozwój zarówno organizatorów wolontariatu, jak i samych wolontariuszy.

Projekt „Ochotnicy warszawscy” jest wynikiem wieloletnich doświadczeń warszawskich organizatorów wolontariatu i samorządu oraz wyrazem potrzeby podejmowania wspólnych działań w obszarze wolontariatu. Adresowany do warszawskiej społeczności, ma na celu zwiększenie liczby ochotników angażujących się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie podmiotów – organizatorów wolontariatu. Obejmuje on także liczne działania prowadzone
w strukturach miejskich m.in. rozwój wolontariatu pracowniczego i wolontariatu
w instytucjach miejskich.

„Ochotnicy warszawscy” to nowatorskie działanie w Polsce. Jego twórcy inspirowali się przykładami podobnych, zagranicznych projektów (Londyn, Nowy Jork), starając się przenieść i dostosować zastosowane tam rozwiązania do realiów naszego miasta.

Dokument PDF (0,98 MB)
projekt_wolontariatu_miejskiego_Ochotnicy_warszawscy.pdf