Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wielkomiejskie wspólnoty. Trwałość i zmiana - nowa pozycja w Cyfrowej Bibliotece UM

opublikowano: 5 grudzień 2020, jjekiel

Wielkomiejskie wspólnoty. Trwałość i zmiana - nowa pozycja w Cyfrowej Bibliotece UM

Publikację książki poprzedziło zorganizowane w grudniu 2019 roku wspólne seminarium naukowe Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego „Miejskie wspólnoty sąsiedzkie: realia, praktyki, potencjały”, na którym prezentowane były m.in. wyniki badania „Tworzenie i funkcjonowanie wspólnot lokalnych w Warszawie”, przeprowadzonego w 2018 roku na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej.

Seminarium było okazją do dyskusji wokół zagadnień poruszonych w raporcie z badania oraz do zaprezentowania innych badań socjologicznych dotyczących problematyki wspólnot miejskich. Referaty wygłosili badacze z ISNS UW, a także z innych uczelni krajowych.

Jak piszą we wstępie Redaktorki: Wyniki badania, seminarium, w rezultacie zaś niniejsza książka składają się na materiał, który może być przydatny dla urbanistów, animatorów i władz miasta w tworzeniu warunków rozwoju wspólnot lokalnych Warszawie. Mamy jednak nadzieję, że publikacja ta posłuży również innym miastom w Polsce do lepszego organizowania społeczności sąsiedzkich.

Link do publikacji: https://cyfrowabiblioteka.um.warszawa.pl/items/show/893