Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

opublikowano: 3 czerwiec 2020, jjekiel

Doktorantów warszawskich uczelni zapraszamy do ubiegania się o stypendium miejskie. Propozycje projektów badawczych wspierających rozwój miasta w dziedzinie zgodnej z doktoratem można zgłaszać w terminie 8 lipca 2020 r.

Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych naukowców Warszawą jako przedmiotem lub terenem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu. W każdej edycji ogłaszane są obszary, których powinny dotyczyć zgłaszane projekty.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł. Stypendium może być przyznane na okres do 12 miesięcy.

Więcej informacji: www.um.warszawa.pl/SDD