Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Spotkania adaptacyjne dla studentów zagranicznych

opublikowano: 9 październik 2018, jjekiel

Studenci zagraniczni przyjeżdżający do Warszawy mają możliwość wzięcia udziału w cyklu prezentacji dotyczących bezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Komunikacji Społecznej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Koncepcja działań powstała w efekcie spotkań z koordynatorami ds. studentów zagranicznych oraz studentami zagranicznymi. Uczestnicy wielokrotnie podkreślali wagę tematyki bezpieczeństwa, potrzebę uzupełnienia wiedzy o bezpieczeństwie wśród studentów zagranicznych oraz wnosili o wsparcie uczelni ze strony Urzędu. Potwierdzono, że poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe dla dobrego funkcjonowania studenta zagranicznego w Warszawie.

Efektem rozmów jest pilotażowy cykl spotkań organizowanych na kilku największych warszawskich uczelniach podczas tzw. dni orientacyjnych. Jest to doskonała okazja do przekazania informacji na temat zasad bezpieczeństwa w mieście. Prezentacja jest tłumaczona na język angielski i dodatkowo udostępniana studentom drogą elektroniczną.

Omówienie na spotkaniach tematyka zapewnia praktyczną wiedzę pozwalającą na jak najpełniejsze i świadome uczestnictwo studentów zagranicznych w życiu Warszawy. Zainteresowanie studentów uczestniczących w spotkaniach, liczne pytania zadawane podczas prezentacji oraz pozytywne opinie koordynatorów są potwierdzeniem potrzeby organizacji tego rodzaju spotkań przez Urząd Miasta i wskazówką do rozwijania przedsięwzięcia w przyszłości.