Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Środa z ekspertem: uczestnictwo mieszkańców w wydarzeniach lokalnych.

opublikowano: 1 lipiec 2016, jjekiel

Tradycyjnie w środę, 22.06.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Środa z ekspertem”. Dyskutowanym zagadnieniem był udział mieszkańców Warszawy w różnego typu wydarzeniach, imprezach i lokalnych spotkaniach organizowanych między innymi przez urzędy dzielnic, biura i jednostki Urzędu Miasta, ale także przez organizacje pozarządowe lub samych mieszkańców.

Prelegenci: zespół badawczy składający się ze studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy prowadzą badania w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu. Badania zostały przeprowadzone pod  kierunkiem dr M. Środoń i dr M. Łukasiuk.

Temat spotkania: Projekt badawczy dotyczył motywacji i wzorów uczestnictwa w imprezach lokalnych, spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych. Zespół badawczy podjął próbę stworzenia profili uczestników, ale przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób komunikowania wydarzeń wpływa na udział mieszkańców. Celem badania była identyfikacja przyczyn uczestniczenia lub nieuczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim.

Badaniu poddano 19 wybranych imprez, podczas których przeprowadzono obserwacje uczestniczące, zebrano 35 analiz autoetnograficznych,  przeprowadzono14 wywiadów z organizatorami i uczestnikami imprez oraz poddano analizie materiały audiowizualne, a także sposób przekazywania informacji i promocji organizowanych wydarzeń (plakaty, ekrany w komunikacji miejskiej, ulotki, informacje zawierane na profilach społecznościowych). Wśród badanych wydarzeń znalazły się m.in.: imprezy rozrywkowo-integracyjne, patriotyczne, artystyczne, edukacyjne, konsultacje społeczne. Analizie zostały poddane takie wymiary wydarzeń jak: sposób organizacji czasu, zaplanowane atrakcje, miejsce, aranżacja przestrzeni, frekwencja.  
Badacze zauważają nową jakość w definiowaniu i zainteresowaniu lokalną przestrzenią. Widoczny jest lokalny patriotyzm, zainteresowanie lokalną historią, potrzeba i tworzenie miejsc spotkań, potrzeba kontaktów w ramach lokalnej wspólnoty.   
Zgodnie z tytułem spotkania – Przyjdą? Nie przyjdą? – najczęściej dyskusja na temat organizacji wydarzeń lokalnych sprowadza się do liczby potencjalnych uczestników w oczekiwaniu na wysoką frekwencją, która będzie stanowiła potwierdzenie potrzeby organizacji danej imprezy. Jednak, jak wskazują organizatorzy wydarzeń, frekwencja nie jest najważniejsza. O wydarzeniach należy raczej myśleć jak o budowaniu czy wzmacnianiu kapitału społecznego poprzez oddziaływanie, docieranie do mieszkańców, nawet, jeśli początkowo są to nieliczne grupy. Równie istotne jak frekwencja jest przyciągnie ludzi, którzy wiedzą, dlaczego chcą uczestniczyć w spotkaniach lub chcą poszerzyć swoją wiedzę.    
Jak wynika z badań, w wydarzeniach najliczniej biorą udział mieszkańcy w wieku 30-40 lat. Najmniej aktywna jest młodzież. Studenci i osoby starsze częściej wybierają wydarzenia im dedykowane, dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. Co decyduje o uczestnictwie? Często decyzja o udziale w organizowanym wydarzeniu jest podyktowana chęcią spędzenia czasu ze znajomymi, znajomością organizatorów, których wspiera się swoją obecnością lub posiadanie szerszej wiedzy na temat organizowanego wydarzenia. Czasem jest to potrzeba wyjścia w sobotę, bliskość miejsca zamieszkania, gdzie organizowana jest impreza.
Jak zatem docierać do uczestników wydarzeń? Wśród wielu ciekawych wniosków, najistotniejsze wydają się trzy. Ważny jest komunikat, który powinien być przemyślany pod kątem formy, w jakiej przekazuje się informacje, miejscu jej dystrybucji, grupy odbiorców, ale także dostarczenie kluczowych informacji, dających odbiorcom wyobrażenie o tym, jak może wyglądać organizowana impreza. Uczestnik powinien wiedzieć, czego może się spodziewać.
Duże znaczenie ma lokalizacja, w której organizowane jest wydarzenie. Jej wybór powinien uwzględniać miejsca, w których mieszkańcy najczęściej zjawiają się w sposób spontaniczny, naturalny. Organizowane wydarzenia powinny być poddawane ewaluacji, która będzie wykraczała poza analizę jedynie frekwencji.    
W trakcie dyskusji pogłębiono zagadnienie odpowiedniego informowania o planowanym wydarzeniu (zamieszczania informacji o odpłatności lub konieczności posiadania pieniędzy, aby móc w pełni korzystać z zaplanowanych atrakcji), ale także odpowiednim oznakowaniu imprez już w trakcie realizacji, które pozwolą dołączyć mieszkańcom w trakcie trwania imprezy. Zwrócono uwagę, że brakuje informacji o wydarzeniach w różnego typu miejscach aktywności lokalnej, szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców.  

Raport z badania udostępniany na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL)

RAPORT DO POBRANIA