Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Inspirujące miejsca: Centrum Wielokulturowe

opublikowano: 26 wrzesień 2017, jjekiel

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to miejsce, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców ze społecznością Warszawy m.in. poprzez prowadzenie działań animujących – warsztatów, spotkań, koncertów i spektakli.

Do  włączenia się w działania  Centrum zaproszeni są mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące działania służące integracji międzykulturowej.

Zaangażować się można na dwa sposoby – uczestnicząc w atrakcjach przygotowanych przez społeczność Centrum lub angażując się w przygotowanie programu kulturalnego lub zapewnienie wsparcia dla innych.

Wolontariusze są mile widziani, a studenci – także zagraniczni – mogą tam zaliczyć praktyki.

Pomysły na działania wspierające integrację mogą liczyć na dofinansowanie w postaci minigrantów w wysokości do 5000 zł. Można też nieodpłatnie skorzystać z przestrzeni Centrum na swoje potrzeby i działania.

Więcej informacji: https://centrumwielokulturowe.waw.pl/ lub w siedzibie Centrum: Jagiellońska 54, wejście od Pl. Hallera.

Gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum i Fundacja dla Somali, projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.