Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Europejski sojusz uczelni

opublikowano: 3 kwiecień 2019, jjekiel

Cztery europejskie uczelnie badawcze – Uniwersytet Warszawski, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia europejskiego sojuszu uniwersytetów European University Alliance „4EU”.

Uczelnie chcą zacieśnić współpracę w dziedzinie nauki, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych.

W planach jest organizowanie wspólnych konferencji, wykładów i seminariów. Stworzona zostanie platforma, na której będą umieszczane informacje dotyczące wspólnych projektów badawczych i ich wyników. Studenci będą mieli możliwość odbycia części studiów w uczelniach partnerskich oraz korzystania z materiałów naukowych znajdujących się w bibliotekach i archiwach uniwersytetów tworzących sojusz. Uniwersytety będą także wspierały przedsiębiorczość akademicką, np. centra transferów technologii, inkubatory oraz start-upy.

Studenci przebywający w na wymianie w Warszawie będą mogli skorzystać z coraz bogatszej oferty miasta dla tej grupy mieszkańców i włączyć się w działania zaprojektowane w ramach warszawskiej polityki młodzieżowej. 

Deklarację podpisali prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Tomáš Zima, rektor Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Jean Chambaz, rektor (prezydent) Sorbonne Université i prof. Bernhard Eitel, rektor (prezydent) Uniwersytetu w Heidelbergu. Dokument został podpisany 10 marca w Paryżu.