Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Giełda tematów

Współpraca między Urzędem i uczelnią na pewnym etapie zawsze opiera się na bezpośrednim kontakcie urzędnika i naukowca lub studenta. Najlepiej nawiązać pierwszy kontakt od razu z myślą o wspólnych merytorycznych zainteresowaniach i działaniach.

Tutaj zamieszczamy również listę zagadnień proponowanych przez Urząd jako punkt wyjścia do współpracy merytorycznej. Zgłoszone tematy mogą być przedmiotem badań do pracy dyplomowej, zajęć dydaktycznych, badań statutowych lub innego rodzaju opracowań.

Szukając obszarów wspólnych zainteresowań warto zajrzeć też do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym opisane są szczegółowe zadania wydziałów biur, dzielnic i jednostek Urzędu. Z odpowiednią osobą najprościej skontaktować się korzystając z danych teleadresowych naczelników wydziałów poszczególnych jednostek. Jeśli jest wielu potencjalnych partnerów współpracy przy danym temacie, nasz zespół pomoże zorganizować poświęcone mu spotkanie networkingowe (Zobacz Spotkania).

Jeśli we wskazanych źródłach informacji nie znaleźli Państwo odpowiednich tematów lub partnerów do współpracy, prosimy o kontakt z naszym zespołem. Chętnie pomożemy w nawiązaniu współpracy (dane w zakładce Kontakt).

Pozostałe źródła informacji o potencjalnych partnerach współpracy:

 • Zestawienie prac dyplomowych dotyczących Warszawy
 • Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
 • Ogólnopolski wykaz osób ze stopniami doktora i doktora habilitowanego
 • Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano tytuł profesora
 • Portal Academia.edu
 • Portal ResearchGate.net
 • Platforma Ekspertów PW
 • Baza ekspertów UW
 • Aktualności

  24. stycznia 2018 - 17:08
  Miejski informator dla studentów
  Po raz pierwszy w Warszawie ukazuje się publikacja „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”.
  18. grudnia 2017 - 14:00
  Monitoring karier zawodowych absolwentów PW
  Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii opublikowały wyniki 6 edycji monitoringu losów absolwentów PW.
  11. października 2017 - 13:09
  Warszawa 19115 w ocenie użytkowników – wspólny projekt badawczy UM i UW
  Akademickie Biuro Karier UW i Urząd m.st. Warszawy zapraszają do udziału w badaniu doświadczeń użytkowników miejskiego centrum kontaktu Warszawa 19115.
  26. września 2017 - 12:52
  Inspirujące miejsca: Centrum Wielokulturowe
  Centrum Wielokulturowe w Warszawie to miejsce, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców ze społecznością Warszawy m.in. poprzez prowadzenie działań animujących – warsztatów, spotkań, koncertów i spektakli.
  3. września 2017 - 12:46
  Płatne praktyki absolwenckie w kampanii Wiem, co jem
  Rozpoczęła się kolejna edycja programu trzymiesięcznych praktyk dla absolwentów kierunków dietetyka i żywienie człowieka

  Proponowane narzędzia współpracy


  Zapraszamy do korzystania z oferty praktyk studenckich i absolwenckich w instytucjach i spółkach miejskich. W załączniku poniżej znajduje się baza ofert, w której można znaleźć m.in.: termin i miejsce odbywania praktyki, zakres zadań oraz wymogi formalne i adres do kontaktu.

  Informacje w bazie są aktualizowane dwukrotnie w ciągu roku akademickiego – na początku semestrów. Ogłoszenia o naborach na praktyki rozsyłamy również do akademickich biur karier warszawskich uczelni. Wybrane oferty są dodatkowo publikowane w dziale Aktualności.

  Procedura praktyk studenckich i absolwenckich w biurach Urzędu Miasta i urzędach dzielnic jest opisana w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy ona osób odpowiadających na ogłoszenie oraz tych, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć odbycia praktyk w wybranej lokalizacji.

  Część praktyk organizowanych w biurach Urzędu Miasta i w urzędach dzielnic jest objęta programem płatnych praktyk absolwenckich. Praktyki te trwają 3 miesiące i wymagają zaangażowania w pełnym wymiarze godzin, tj. 40 tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1500 zł brutto. Informację o procedurze oraz oferty można znaleźć tutaj.

  Miejska oferta praktyk do pobrania


  Znamy zwycięzców drugiej edycji konkursu „Dyplomy dla Warszawy”. Podczas gali, która odbyła się 26 września w Muzeum Warszawy, autorzy najlepszych prac związanych ze społeczno-gospodarczym rozwojem Warszawy otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne.

  - Druga edycja konkursu pokazała niesłabnące zainteresowanie tematyka warszawską – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. – Nasze miasto inspiruje i jest kopalnią pomysłów na oryginalne i kreatywne prace dyplomowe.

  - Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. W tym roku, podobnie jak w pierwszej edycji, nagrodzone zostały prace z różnych dziedzin nauki: m.in. architektury i urbanistyki, ekonomii, psychologii, socjologii, historii. Członkowie Kapituły Konkursowej docenili przede wszystkim oryginalność w wyborze problemów, a także metod ich rozwiązania – komentuje dr Magdalena Wróblewska, pełnomocnik dyrektora ds. naukowo- badawczych, Muzeum Warszawy.

  Nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich i 15 tys. zł zdobyła Edyta Zyta Winiarska-Lisiecka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za pracę pt.: „Podwórka, jako ogrody wspólnot sąsiedzkich” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Rylke. Komentując wyniki konkursu członkowie Kapituły zwrócili uwagę na to, że jest to praca interdyscyplinarna i pionierska, bazująca na własnym doświadczeniu autorki. Porusza ona problematykę lokalności, w tym przestrzeni publicznej jako jednym z podstawowych czynników tworzenia i wzmacniania wspólnot.

  W kategorii prac magisterskich główną nagrodę i 7 tys. zł przyznano Bartoszowi Barańskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych”, przygotowaną pod kierunkiem dr. Mikołaja Madurowicza.

  Na drugą edycję konkursu napłynęło 6 rozpraw doktorskich i 39 prac magisterskich. Swoich absolwentów i doktorantów zgłosiły takie uczelnie jak Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, czy Akademia Sztuk Pięknych.

  Członkowie Kapituły w swoich komentarzach podkreślili, że zgłoszono do niego prace z wielu różnych dziedzin nauki, co pozwoliło dostrzec, jak różnorodne są spojrzenia na zagadnienia dotyczące Warszawy, oraz w jak wielu aspektach działalności m.st. Warszawa może skorzystać z doświadczeń środowiska akademickiego.

  Pełna lista zwycięzców i wyróżnionych, a także skład Kapituły Konkursu znajduje się na stronie internetowej Muzeum Warszawy: https://muzeumwarszawy.pl/oto-laureaci-konkursu-dyplomy-dla-warszawy/.

  Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy” ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Organizatorem konkursu jest Muzeum Warszawy oraz Urząd m.st. Warszawy.


  Spotkania networkingowe „Środa z ekspertem” służą wymianie wiedzy i doświadczeń oraz ułatwiają skontaktowanie urzędników i naukowców zajmujących się zawodowo podobnymi zagadnieniami i obszarami. Tematy spotkań zaczerpnięte są z potrzeb zgłaszanych przez pracowników Urzędu oraz do najnowszych wyników badań.

  Dotychczas odbyły się spotkania:
  • 02.11.2017 r. Wyczerpujące się zasoby w miastach (łańcuch woda, energia, żywność) i zarządzanie nimi.
   Prelegenci: profesor William Solecki, notatka ze spotkania
  • 18.10.2017 r. prezentacja wyników badań prowadzonych na Grochowie w ramach modułu „Aktywności miejskie” projektu „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”
   Prelegenci: dr Karolina J. Dudek, dr hab. Sławomir Sikora, notatka ze spotkania.
  • 18.05.2017 r. Działania publiczne skrojone na ludzką miarę - podejście behawioralne w praktyce
   Prelegenci: dr Karol Olejniczak, mgr Paweł Śliwowski.
  • 10.05.2017 r. Prezentacja wyników badania potencjału sportowo-rekreacyjnego parków miejskich i innych terenów zielonych
   Prelegenci: dr Karolina Sawicka, notatka ze spotkania.
  • 19.04.2017 r. „Usiądziesz? Co sprawia, że na ławce (nie) chce się siedzieć?”
   Prelegenci: dr inż. Maja Skibińska (Katedra Architektury Krajobrazu SGGW) i Mariusz Wieczorek (Instytut Socjologii UW), zespół badawczy, notatka ze spotkania; Raport z badania.
  • 29.03.2017 Miejsce i rola w przestrzeni miejskiej rozwijającego się kampusu Ochota
   Prelegentka: Aleksandra Gołdys, Centrum Wyzwań Społecznych UW.
  • 26.10.2016 Monitoring kreatywności w Warszawie
   Prelegenci: zespół badawczy składający się ze studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu pod kierunkiem dr Katarzyny Wojnar. Raport z badania.
  • 2.06.2016 Uczestnictwo mieszkańców w wydarzeniach lokalnych
   Prelegenci: zespół badawczy składający się ze studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu pod kierunkiem dr M. Środoń i dr M. Łukasiuk; Raport z badania oraz notatka ze spotkania.
  • 13.04.2016 Rewitalizacja miast
   Prelegenci: Jacek Grunt-Mejer, koordynator ZPR, dr Aleksandra Jadach-Sepioło (SGH, Instytut Rozwoju Miast), Karol Kretkowski (TBS Warszawa Południe), dr Bohdan Skrzypczak Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Collegium Civitas); notatka ze spotkania.
  • 23.03.2106 Nowe przestrzenie gospodarcze Warszawy.
   Prelegenci: dr hab. Maciej Smętkowski, dr Dorota Celińska-Janowicz, dr Katarzyna Wojnar. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski;
  • 27.01.2016 Zadłużenie czynszowe.
   Prelegenci: dr Izabela Grabowska, Bartosz Ledzion, Paweł Śliwowski. Badanie zostało zrealizowanego przez EGO – Evaluation for Government Organizations s.c.; notatka ze spotkania.
  • 9.12.2015 Nowe, ciekawe formy współpracy ze studentami.
   Prelegenci: dr Maria Rogaczewska, dr Małgorzata Roge-Wiśniewska (Pracademia, UW, prezentacja), dr inż. Kinga Kurowska (Infox, PW, prezentacja), Gaweł Pasek, Katarzyna Żakowska (Wolontariat Badawczy, UW, prezentacja), Magdalena Jekiel (Konkurs Prezydenta na prace dyplomowe, CKS, prezentacja);
   notatka ze spotkania.
  • 25.11.2015 Zdrowie, sport, edukacja zdrowotna.
   Prelegenci: dr Maria Rogaczewska, Maria Szymborska (Centrum Wyzwań Społecznych UW, prezentacja), dr Daria Mejnartowicz, dr Dariusz Straszewski (Carolina Medical Centre, prezentacja), Zenon Dagiel (Dzielnica Ursynów); notatka ze spotkania.
  • 21.10.2015 Zarządzanie kryzysowe, zagrożenia klimatyczne.
   Prelegent: prof. William Solecki (University of New York, prezentacja); notatka ze spotkania.
  • 6.05.2015 Propozycja podejścia do zarządzania wiedzą dla Urzędu m.st. Warszawy.
   Prelegenci: dr Adam Płoszaj (EUROREG UW), dr Dominik Batorski (ICM UW, prezentacja), dr Karol Olejniczak (EUROREG UW, prezentacja), Grażyna Cieślak (CKS);
  • 6.05.2015 Warszawski rynek pracy (kreatywność, adaptacyjność, elastyczność).
   Prelegenci: dr Dominik Batorski (ICM UW, prezentacja), Jakub Rok (EUROREG UW, prezentacja), Maciej Pańków (SGH, prezentacja).
  • 4.11.2014 Kondycja gospodarcza i społeczna centrów i ulic usługowo-handlowych, kontekst Warszawy.
   Prelegenci: dr Dorota Celińska (EUROREG UW, prezentacja) , dr Leszek Dołęga (University of Liverpool, prezentacja).

  Zachęcamy do zgłaszania tematów, na które chcieliby Państwo podzielić się wiedzą z urzędnikami Prosimy o kontakt mailowy: naukowa@um.warszawa.pl. Planujemy organizować maksymalnie jedno spotkanie w miesiącu i minimalnie jedno na kwartał.


  Często wybieranym instrumentem formalizacji współpracy między Urzędem i instytucjami naukowymi jest porozumienie. Porozumienia pełnią rolę deklaracji woli współpracy lub stanowią zapis szczegółowych ustaleń dotyczących realizacji działań i projektów. Poniżej znajduje się zestawienie porozumień zawartych w latach 2008-2017. Zestawienie ma pomóc w zorientowaniu się, w jakich obszarach tematycznych już teraz współpracują różne jednostki Urzędu i uczelni. Jeśli Państwa zdaniem w zestawieniu brakuje jakiegoś porozumienia, lub mają Państwo inne uwagi, prosimy o kontakt.

  Zestawienie porozumień zawartych w latach 2008-2017 (stan na 1 września 2017)

  Z myślą o ułatwieniu pierwszych kroków ku formalizacji współpracy przygotowany został Szablon porozumienia o współpracy z Urzędem, w szczególności uwzględniający potrzeby instytucji wywodzących się z sektora nauki.

  Szablon porozumienia o współpracy

  Życzymy Państwu owocnej współpracy. Mamy nadzieję, że szablon okaże się użyteczny i będziemy wdzięczni za informacje zwrotne, gdy z niego Państwo skorzystają.

  O projekcie

  Celem projektu jest zaangażowanie potencjału warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w mieście i usprawnienia działań Urzędu.

  Projekt zakłada usystematyzowanie, intensyfikację, poprawę jakości i wykorzystanie efektów współpracy. Działania koncentrują się na trzech obszarach: systematyzowanie współpracy, wspieranie zainteresowań badawczych Warszawa, szczególnie wśród młodych badaczy, oraz wspieranie przepływu wiedzy eksperckiej między naukowcami i urzędnikami.

  W ramach projektu udrażniane lub tworzone są formalne i nieformalne ścieżki nawiązywania kontaktów i pozyskiwania wiedzy potrzebnej do realizacji zadań Urzędu m.st. Warszawy.

  Projekt jest prowadzony w oparciu o zestaw narzędzi współpracy, czyli procedur lub rozwiązań nieformalnych, które pozwolą wzmocnić i jak najlepiej spożytkować przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi a samorządem. Niektóre z zaproponowanych narzędzi są już w Urzędzie stosowane, inne zostały stworzone w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez urzędników i przedstawicieli sektora nauki.

  Opisy opracowanych dotychczas narzędzi są dostępne w zakładkach: Konkurs, Spotkania, Praktyki, Porozumienia.


  Kontakt

  Zespół projektu „Naukowa Warszawa”
  Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
  ul. Senatorska 27, pokój 104, 00-099 Warszawa
  e-mail: naukowa@um.warszawa.pl
  Magdalena Jekiel tel. 22 443 34 72 (jjekiel@um.warszawa.pl)
  Eliza Bandera tel. 22 443 01 76 (ebandera@um.warszawa.pl)