Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Giełda zagadnień

Współpraca między Urzędem i uczelnią na pewnym etapie zawsze opiera się na bezpośrednim kontakcie urzędnika i naukowca lub studenta. Najlepiej nawiązać pierwszy kontakt od razu z myślą o wspólnych merytorycznych zainteresowaniach i działaniach.

Tutaj zamieszczamy również listę zagadnień proponowanych przez Urząd jako punkt wyjścia do współpracy merytorycznej. Zgłoszone tematy mogą być przedmiotem badań do pracy dyplomowej, zajęć dydaktycznych, badań statutowych lub innego rodzaju opracowań: Giełda Zagadnień Badawczych jest aktualizowana dwa razy do roku, w październiku i marcu.

Szukając obszarów wspólnych zainteresowań warto zajrzeć też do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym opisane są szczegółowe zadania wydziałów biur, dzielnic i jednostek Urzędu. Z odpowiednią osobą najprościej skontaktować się korzystając z danych teleadresowych naczelników wydziałów poszczególnych jednostek. Jeśli jest wielu potencjalnych partnerów współpracy przy danym temacie, nasz zespół pomoże zorganizować poświęcone mu spotkanie networkingowe (Zobacz Spotkania).

Jeśli we wskazanych źródłach informacji nie znaleźli Państwo odpowiednich tematów lub partnerów do współpracy, prosimy o kontakt z naszym zespołem. Chętnie pomożemy w nawiązaniu współpracy (dane w zakładce Kontakt).

Pozostałe źródła informacji o potencjalnych partnerach współpracy:
Zestawienie prac dyplomowych dotyczących Warszawy
Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
Ogólnopolski wykaz osób ze stopniami doktora i doktora habilitowanego
Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano tytuł profesora
Portal Academia.edu
Portal ResearchGate.net
Platforma Ekspertów PW
Baza ekspertów UW

Aktualności

7. września 2020 - 12:31
Innowator Mazowsza - rusza XII edycja konkursu
M.st. Warszawa jest partnerem konkursu nagradzającego innowacyjne rozwiązania w sektorach nauki i biznesu. Zapraszamy młodych naukowców do zgłaszania prac doktorskich stanowiących istotny wkład w rozwój nauki. Termin składania wniosków to 30 września 2020.
3. czerwca 2020 - 12:42
Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów
Doktorantów warszawskich uczelni zapraszamy do ubiegania się o stypendium miejskie. Propozycje projektów badawczych wspierających rozwój miasta w dziedzinie zgodnej z doktoratem można zgłaszać w terminie 8 lipca 2020 r.
20. maja 2019 - 12:47
Studentko! Studencie! - wypełnij ankietę i wpłyń na miasto
Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest zebranie opinii, potrzeb i oczekiwań studentów i doktorantów. Wyniki badania pozwolą na lepsze projektowanie działań dla społeczności studenckiej oraz na poprawę jakości życia młodych warszawiaków w mieście.
3. kwietnia 2019 - 12:31
Europejski sojusz uczelni
Cztery europejskie uczelnie badawcze – Uniwersytet Warszawski, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia europejskiego sojuszu uniwersytetów European University Alliance „4EU”.
31. stycznia 2019 - 9:46
Warszawa w świetle badań naukowych. Wspólna konferencja UW i miasta
Urząd m.st. Warszawy oraz Inicjatywa Akademicka Warszawa zapraszają do udziału w konferencji poświęconej obrazowi Warszawy, jaki wyłania się z wyników najnowszych badań naukowych na temat jej rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Proponowane formy współpracy


W Urzędzie m.st. Warszawy rozpoczęła się rekrutacja kandydatów na odpłatne 3-miesięczne praktyki dla absolwentów szkół średnich i wyższych.
Praktyki będą się odbywać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00). Zgłoszenia można przysyłać do 28 lutego 2019 r.
Oferta jest bardzo wszechstronna, kandydatów poszukuje aż 20 biur urzędu. Praktyki umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie i pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu miasta.

Praktykanci mogą liczyć także na:
 • wsparcie merytoryczne opiekuna
 • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej
 • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie
 • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.
Ogłoszenia opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm.
Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywały praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.


Poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Kapituła konkursu przyznała badaczom z warszawskich uczelni wyższych dwie nagrody główne oraz sześć wyróżnień.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
- rozprawy doktorskie – nagroda główna w wysokości 15 tys. złotych oraz trzy wyróżnienia – po 6 tys. złotych;
- prace magisterskie - laureat nagrody głównej otrzymał 7 tys. złotych, a autorzy trzech wyróżnionych prac – po 3 tys. złotych.

Nagrody główne
W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich zdobył dr inż. Krzysztof Skarżyński z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „System oceny zanieczyszczenia światłem i efektywności energetycznej w iluminacji obiektów”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, a promotorem pomocniczym dr inż. Sebastian Słomiński.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano mgr Annie Gregorczyk z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Opracowanie metodyki wyznaczania lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS”. Promotorką pracy była dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich zdobyli:
- dr Łukasz Bukowiecki z Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: “Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Roch Sulima;
- dr Magdalena Czarnecka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: “Moja dzielnica – nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych”. Promotorką pracy była prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, a promotorem pomocniczym dr Piotr Zańko.
- dr inż. Marcin Koniak z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: “Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora tradycyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Piotr Tomczuk, a promotorem pomocniczym prof. PW, dr hab. inż. Andrzej Czerepicki.

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali:
- mgr Sylwia Magdalena Pędziejewska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Miasto jako ekosystem – struktury usprawniające metabolizm miasta na przykładzie modelowego kwartału”. Promotorem pracy był dr inż. arch. Artur Filip, a promotorem pomocniczym mgr inż. arch. Paweł Grodzicki.
- mgr Dawid Jan Maciuszek z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy”. Promotorem pracy był dr Paweł Kowalski.
- mgr Emilia Rakowska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Biofilia XXI wieku – ponadczasowa konieczność czy współczesny trend? Projekt obiektu upraw miejskich w Warszawie”. Promotorką pracy była dr inż. arch. Karolina Tulkowska–Słyk.

Kapituła konkursu

Przewodniczącym kapituły konkursu był prof. Mirosław Filiciak z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Skład kapituły 5. edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta:
- prof. Wiesław Bielawski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
- prof. Witold Bielecki – Akademia Leona Koźmińskiego;
- prof. Hanna Majkowska-Godlewska, Szkoła Główna Handlowa;
- prof. Anna Fidelus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
- prof. Mirosław Filiciak – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS;
- prof. Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski;
- dr Ewa Jarecka-Bidzińska, laureatka konkursu Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w 2019 roku;
- prof. Wawrzyniec Konarski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
- prof. Jerzy Paweł Nowacki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych;
- prof. Lidia Rudnicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
- Andrzej Trzeciakowski, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
- dr hab. inż. Krzysztof Urbaniak, Politechnika Warszawska;
- Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy;
- Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy;
- dr Magdalena Wróblewska, Muzeum Warszawy.


Transmisja z gali wręczenia nagród: https://www.youtube.com/watch?v=U5DjR90rFX8

Więcej informacji:
naukowa@um.warszawa.pl
tel. 22 325 86 11
pon.-pt. w godz. 8.00-16.00Spotkania networkingowe „Środa z ekspertem” służą wymianie wiedzy i doświadczeń oraz ułatwiają skontaktowanie urzędników i naukowców zajmujących się zawodowo podobnymi zagadnieniami i obszarami. Tematy spotkań zaczerpnięte są z potrzeb zgłaszanych przez pracowników Urzędu oraz do najnowszych wyników badań.

Dotychczas odbyły się spotkania:
 • 22.05.2019 r. Wyniki badań i propozycję nowego spojrzenia na temat oceny jakościowej współczesnych obiektów przedszkolnych.
  Prelegentka: dr Agnieszka Starzyk, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, notatka ze spotkania
 • 25.04.2018 r. Od pustego podwórka do ogrodu wspólnot sąsiedzkich.
  Prelegentka: dr Edyta Winiarska-Lisiecka, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, notatka ze spotkania
 • 28.03.2018 r. Jak już coś robić to kolorowo.
  Prelegentki: prof. PJATK dr hab. Ewa Satalecka, mgr Ewa Siarkiewicz, notatka ze spotkania
 • 02.11.2017 r. Wyczerpujące się zasoby w miastach (łańcuch woda, energia, żywność) i zarządzanie nimi.
  Prelegenci: profesor William Solecki, notatka ze spotkania
 • 18.10.2017 r. prezentacja wyników badań prowadzonych na Grochowie w ramach modułu „Aktywności miejskie” projektu „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”
  Prelegenci: dr Karolina J. Dudek, dr hab. Sławomir Sikora, notatka ze spotkania.
 • 18.05.2017 r. Działania publiczne skrojone na ludzką miarę - podejście behawioralne w praktyce
  Prelegenci: dr Karol Olejniczak, mgr Paweł Śliwowski.
 • 10.05.2017 r. Prezentacja wyników badania potencjału sportowo-rekreacyjnego parków miejskich i innych terenów zielonych
  Prelegenci: dr Karolina Sawicka, notatka ze spotkania.
 • 19.04.2017 r. „Usiądziesz? Co sprawia, że na ławce (nie) chce się siedzieć?”
  Prelegenci: dr inż. Maja Skibińska (Katedra Architektury Krajobrazu SGGW) i Mariusz Wieczorek (Instytut Socjologii UW), zespół badawczy, notatka ze spotkania; Raport z badania.
 • 29.03.2017 Miejsce i rola w przestrzeni miejskiej rozwijającego się kampusu Ochota
  Prelegentka: Aleksandra Gołdys, Centrum Wyzwań Społecznych UW.
 • więcej spotkań
 • 26.10.2016 Monitoring kreatywności w Warszawie
  Prelegenci: zespół badawczy składający się ze studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu pod kierunkiem dr Katarzyny Wojnar. Raport z badania.
 • 2.06.2016 Uczestnictwo mieszkańców w wydarzeniach lokalnych
  Prelegenci: zespół badawczy składający się ze studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu pod kierunkiem dr M. Środoń i dr M. Łukasiuk; Raport z badania oraz notatka ze spotkania.
 • 13.04.2016 Rewitalizacja miast
  Prelegenci: Jacek Grunt-Mejer, koordynator ZPR, dr Aleksandra Jadach-Sepioło (SGH, Instytut Rozwoju Miast), Karol Kretkowski (TBS Warszawa Południe), dr Bohdan Skrzypczak Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Collegium Civitas); notatka ze spotkania.
 • 23.03.2106 Nowe przestrzenie gospodarcze Warszawy.
  Prelegenci: dr hab. Maciej Smętkowski, dr Dorota Celińska-Janowicz, dr Katarzyna Wojnar. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski;
 • 27.01.2016 Zadłużenie czynszowe.
  Prelegenci: dr Izabela Grabowska, Bartosz Ledzion, Paweł Śliwowski. Badanie zostało zrealizowanego przez EGO – Evaluation for Government Organizations s.c.; notatka ze spotkania.
 • 9.12.2015 Nowe, ciekawe formy współpracy ze studentami.
  Prelegenci: dr Maria Rogaczewska, dr Małgorzata Roge-Wiśniewska (Pracademia, UW, prezentacja), dr inż. Kinga Kurowska (Infox, PW, prezentacja), Gaweł Pasek, Katarzyna Żakowska (Wolontariat Badawczy, UW, prezentacja), Magdalena Jekiel (Konkurs Prezydenta na prace dyplomowe, CKS, prezentacja);
  notatka ze spotkania.
 • 25.11.2015 Zdrowie, sport, edukacja zdrowotna.
  Prelegenci: dr Maria Rogaczewska, Maria Szymborska (Centrum Wyzwań Społecznych UW, prezentacja), dr Daria Mejnartowicz, dr Dariusz Straszewski (Carolina Medical Centre, prezentacja), Zenon Dagiel (Dzielnica Ursynów); notatka ze spotkania.
 • 21.10.2015 Zarządzanie kryzysowe, zagrożenia klimatyczne.
  Prelegent: prof. William Solecki (University of New York, prezentacja); notatka ze spotkania.
 • 6.05.2015 Propozycja podejścia do zarządzania wiedzą dla Urzędu m.st. Warszawy.
  Prelegenci: dr Adam Płoszaj (EUROREG UW), dr Dominik Batorski (ICM UW, prezentacja), dr Karol Olejniczak (EUROREG UW, prezentacja), Grażyna Cieślak (CKS);
 • 6.05.2015 Warszawski rynek pracy (kreatywność, adaptacyjność, elastyczność).
  Prelegenci: dr Dominik Batorski (ICM UW, prezentacja), Jakub Rok (EUROREG UW, prezentacja), Maciej Pańków (SGH, prezentacja).
 • 4.11.2014 Kondycja gospodarcza i społeczna centrów i ulic usługowo-handlowych, kontekst Warszawy.
  Prelegenci: dr Dorota Celińska (EUROREG UW, prezentacja) , dr Leszek Dołęga (University of Liverpool, prezentacja).

Zachęcamy do zgłaszania tematów, na które chcieliby Państwo podzielić się wiedzą z urzędnikami Prosimy o kontakt mailowy: naukowa@um.warszawa.pl. Planujemy organizować maksymalnie jedno spotkanie w miesiącu i minimalnie jedno na kwartał.


Często wybieranym instrumentem formalizacji współpracy między Urzędem i instytucjami naukowymi jest porozumienie. Porozumienia pełnią rolę deklaracji woli współpracy lub stanowią zapis szczegółowych ustaleń dotyczących realizacji działań i projektów.
Z myślą o ułatwieniu pierwszych kroków ku formalizacji współpracy przygotowany został Szablon porozumienia o współpracy z Urzędem, w szczególności uwzględniający potrzeby instytucji wywodzących się z sektora nauki.

Dokument powstał w efekcie uporządkowania i ujednolicenia elementów, które pojawiały się w przeanalizowanych porozumieniach podpisywanych dotąd w Urzędzie. Nie narzuca zastosowania wszystkich elementów, ale umożliwia świadomy ich wybór i skłania do zastanowienia, które z nich partnerzy będą chcieli umieścić w porozumieniu.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem projektu Naukowa Warszawa, jeśli planują Państwo sformalizować współpracę korzystając z szablonu porozumienia.O projekcie

Celem projektu jest przygotowanie, wdrożenie i upowszechnienie różnorodnych form współpracy między Urzędem m.st. Warszawy i instytucjami oraz indywidualnymi przedstawicielami warszawskiego sektora nauki.

Chcemy w ten sposób umożliwić zwiększenie zaangażowania potencjału warszawskiej społeczności akademickiej we wspieranie wiedzą ekspercką decyzji i działań Urzędu oraz podnoszenie jakości życia w mieście i usprawnienia działań administracji samorządowej.

Projekt zakłada usystematyzowanie, intensyfikację, poprawę jakości i wykorzystanie efektów współpracy. Działania koncentrują się na trzech obszarach: systematyzowanie współpracy, wspieranie zainteresowań badawczych Warszawa, szczególnie wśród młodych badaczy, oraz wspieranie przepływu wiedzy eksperckiej między naukowcami i urzędnikami.

Projekt jest prowadzony w oparciu o zestaw narzędzi współpracy, czyli procedur lub rozwiązań nieformalnych, które pozwolą wzmocnić i jak najlepiej spożytkować przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi a samorządem. Niektóre z zaproponowanych narzędzi są już w Urzędzie stosowane, inne zostały stworzone w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez urzędników i przedstawicieli sektora nauki.

Opisy opracowanych dotychczas narzędzi są dostępne w zakładkach: Nagroda Prezydenta, Spotkania, Praktyki, Porozumienia, Stypendia dla doktorantów

Kontakt

Zespół projektu „Naukowa Warszawa”
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
ul. Kruczkowskiego 2, pokój 1.28, 00-412 Warszawa
e-mail: naukowa@um.warszawa.pl
tel. 22 443 34 72 oraz 22 443 01 76