Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Giełda tematów

Współpraca między Urzędem i uczelnią na pewnym etapie zawsze opiera się na bezpośrednim kontakcie urzędnika i naukowca lub studenta. Najlepiej nawiązać pierwszy kontakt od razu z myślą o wspólnych merytorycznych zainteresowaniach i działaniach.

Tutaj zamieszczamy również listę zagadnień proponowanych przez Urząd jako punkt wyjścia do współpracy merytorycznej. Zgłoszone tematy mogą być przedmiotem badań do pracy dyplomowej, zajęć dydaktycznych, badań statutowych lub innego rodzaju opracowań.

Szukając obszarów wspólnych zainteresowań warto zajrzeć też do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym opisane są szczegółowe zadania wydziałów biur, dzielnic i jednostek Urzędu. Z odpowiednią osobą najprościej skontaktować się korzystając z danych teleadresowych naczelników wydziałów poszczególnych jednostek. Jeśli jest wielu potencjalnych partnerów współpracy przy danym temacie, nasz zespół pomoże zorganizować poświęcone mu spotkanie networkingowe (Zobacz Spotkania).

Jeśli we wskazanych źródłach informacji nie znaleźli Państwo odpowiednich tematów lub partnerów do współpracy, prosimy o kontakt z naszym zespołem. Chętnie pomożemy w nawiązaniu współpracy (dane w zakładce Kontakt).

Pozostałe źródła informacji o potencjalnych partnerach współpracy:

 • Zestawienie prac dyplomowych dotyczących Warszawy
 • Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
 • Ogólnopolski wykaz osób ze stopniami doktora i doktora habilitowanego
 • Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano tytuł profesora
 • Portal Academia.edu
 • Portal ResearchGate.net
 • Platforma Ekspertów PW
 • Baza ekspertów UW
 • Aktualności

  31. stycznia 2019 - 9:46
  Warszawa w świetle badań naukowych. Wspólna konferencja UW i miasta
  Urząd m.st. Warszawy oraz Inicjatywa Akademicka Warszawa zapraszają do udziału w konferencji poświęconej obrazowi Warszawy, jaki wyłania się z wyników najnowszych badań naukowych na temat jej rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
  19. grudnia 2018 - 12:57
  Miejski Informator Studencki „Studiuj Warszawę” zaktualizowany!
  Dla osób, które rozpoczęły studia w Warszawie miasto przygotowało nową edycję informatora.
  9. października 2018 - 13:47
  Spotkania adaptacyjne dla studentów zagranicznych
  Studenci zagraniczni przyjeżdżający do Warszawy mają możliwość wzięcia udziału w cyklu prezentacji dotyczących bezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Komunikacji Społecznej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  9. października 2018 - 13:33
  Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów
  Doktoranci prowadzący badania związane z Warszawą mają szansę otrzymać od miasta roczne stypendium.
  30. maja 2018 - 16:26
  Interwencja graficzna w Ogrodzie Jordanowskim - propozycje studentów PJATK
  Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych pod kierunkiem architektek i projektantek przestrzeni: Laury Federici i Ketty di Tardo podjęli wyzwanie rzucone przez dyrekcję i pracowników VIII Ogrodu Jordanowskiego na Targówku.

  Proponowane formy współpracy


  Zapraszamy do korzystania z oferty praktyk studenckich i absolwenckich w instytucjach i spółkach miejskich. W załączniku poniżej znajduje się Miejska Oferta Praktyk, aktualna na semestr zimowy 2018-2019, w której można znaleźć m.in.: termin i miejsce odbywania praktyki, zakres zadań oraz wymogi formalne i adres do kontaktu. Propozycje zostały ułożone tematycznie i podzielone na arkusze:
  · Administracja i zarządzanie
  · Grafika
  · Kultura i edukacja
  · Praca socjalna
  · Środowisko
  · Transport i komunikacja

  W tym roku w ofercie znajdują się również propozycje dla studentów z zagranicy.

  Informacje w bazie są aktualizowane dwukrotnie w ciągu roku akademickiego – na początku semestrów. Ogłoszenia o naborach na praktyki rozsyłamy również do akademickich biur karier warszawskich uczelni. Wybrane oferty są dodatkowo publikowane w dziale Aktualności.

  Procedura praktyk studenckich i absolwenckich w biurach Urzędu Miasta i urzędach dzielnic jest opisana w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy ona osób odpowiadających na ogłoszenie oraz tych, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć odbycia praktyk w wybranej lokalizacji.

  Część praktyk organizowanych w biurach Urzędu Miasta i w urzędach dzielnic jest objęta programem płatnych praktyk absolwenckich. Praktyki te trwają 3 miesiące i wymagają zaangażowania w pełnym wymiarze godzin, tj. 40 tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1500 zł brutto. Informację o procedurze oraz oferty można znaleźć tutaj.

  Miejska oferta praktyk do pobrania


  Ruszyła trzecia edycja konkursu Dyplomy dla Warszawy, w którym przyznawane są nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem stolicy, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości. Autorom wyróżniających się prac przyznane zostają nagrody finansowe. Zgłoszenia można składać do 30 marca 2018 roku.

  Zgłoszenia

  Do Konkursu można zgłosić prace obronione na uczelni lub w jednostce naukowej z siedzibą w Warszawie, które nie były zgłaszane do konkursu w poprzednich edycjach i zostały obronione w roku 2017. Zgłoszenia zawierające pracę konkursową, formularz zgłoszeniowy, streszczenie pracy oraz uzasadnienie spełnienia kryteriów (informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej) należy złożyć do 30 marca 2018 roku.

  Więcej o konkursie na stronie Muzeum Warszawy (link otwiera stronę w nowym oknie).

  W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z Magdaleną Jurczak, tel. 22 277 43 09, dyplomy@muzeumwarszawy.pl

  Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu / regulamin (link otwiera załącznik)

  Formularz zgłoszeniowy 2018 (link otwiera załącznik)  Spotkania networkingowe „Środa z ekspertem” służą wymianie wiedzy i doświadczeń oraz ułatwiają skontaktowanie urzędników i naukowców zajmujących się zawodowo podobnymi zagadnieniami i obszarami. Tematy spotkań zaczerpnięte są z potrzeb zgłaszanych przez pracowników Urzędu oraz do najnowszych wyników badań.

  Dotychczas odbyły się spotkania:
  • 02.11.2017 r. Wyczerpujące się zasoby w miastach (łańcuch woda, energia, żywność) i zarządzanie nimi.
   Prelegenci: profesor William Solecki, notatka ze spotkania
  • 18.10.2017 r. prezentacja wyników badań prowadzonych na Grochowie w ramach modułu „Aktywności miejskie” projektu „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”
   Prelegenci: dr Karolina J. Dudek, dr hab. Sławomir Sikora, notatka ze spotkania.
  • 18.05.2017 r. Działania publiczne skrojone na ludzką miarę - podejście behawioralne w praktyce
   Prelegenci: dr Karol Olejniczak, mgr Paweł Śliwowski.
  • 10.05.2017 r. Prezentacja wyników badania potencjału sportowo-rekreacyjnego parków miejskich i innych terenów zielonych
   Prelegenci: dr Karolina Sawicka, notatka ze spotkania.
  • 19.04.2017 r. „Usiądziesz? Co sprawia, że na ławce (nie) chce się siedzieć?”
   Prelegenci: dr inż. Maja Skibińska (Katedra Architektury Krajobrazu SGGW) i Mariusz Wieczorek (Instytut Socjologii UW), zespół badawczy, notatka ze spotkania; Raport z badania.
  • 29.03.2017 Miejsce i rola w przestrzeni miejskiej rozwijającego się kampusu Ochota
   Prelegentka: Aleksandra Gołdys, Centrum Wyzwań Społecznych UW.
  • więcej spotkań
  • 26.10.2016 Monitoring kreatywności w Warszawie
   Prelegenci: zespół badawczy składający się ze studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu pod kierunkiem dr Katarzyny Wojnar. Raport z badania.
  • 2.06.2016 Uczestnictwo mieszkańców w wydarzeniach lokalnych
   Prelegenci: zespół badawczy składający się ze studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu pod kierunkiem dr M. Środoń i dr M. Łukasiuk; Raport z badania oraz notatka ze spotkania.
  • 13.04.2016 Rewitalizacja miast
   Prelegenci: Jacek Grunt-Mejer, koordynator ZPR, dr Aleksandra Jadach-Sepioło (SGH, Instytut Rozwoju Miast), Karol Kretkowski (TBS Warszawa Południe), dr Bohdan Skrzypczak Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Collegium Civitas); notatka ze spotkania.
  • 23.03.2106 Nowe przestrzenie gospodarcze Warszawy.
   Prelegenci: dr hab. Maciej Smętkowski, dr Dorota Celińska-Janowicz, dr Katarzyna Wojnar. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski;
  • 27.01.2016 Zadłużenie czynszowe.
   Prelegenci: dr Izabela Grabowska, Bartosz Ledzion, Paweł Śliwowski. Badanie zostało zrealizowanego przez EGO – Evaluation for Government Organizations s.c.; notatka ze spotkania.
  • 9.12.2015 Nowe, ciekawe formy współpracy ze studentami.
   Prelegenci: dr Maria Rogaczewska, dr Małgorzata Roge-Wiśniewska (Pracademia, UW, prezentacja), dr inż. Kinga Kurowska (Infox, PW, prezentacja), Gaweł Pasek, Katarzyna Żakowska (Wolontariat Badawczy, UW, prezentacja), Magdalena Jekiel (Konkurs Prezydenta na prace dyplomowe, CKS, prezentacja);
   notatka ze spotkania.
  • 25.11.2015 Zdrowie, sport, edukacja zdrowotna.
   Prelegenci: dr Maria Rogaczewska, Maria Szymborska (Centrum Wyzwań Społecznych UW, prezentacja), dr Daria Mejnartowicz, dr Dariusz Straszewski (Carolina Medical Centre, prezentacja), Zenon Dagiel (Dzielnica Ursynów); notatka ze spotkania.
  • 21.10.2015 Zarządzanie kryzysowe, zagrożenia klimatyczne.
   Prelegent: prof. William Solecki (University of New York, prezentacja); notatka ze spotkania.
  • 6.05.2015 Propozycja podejścia do zarządzania wiedzą dla Urzędu m.st. Warszawy.
   Prelegenci: dr Adam Płoszaj (EUROREG UW), dr Dominik Batorski (ICM UW, prezentacja), dr Karol Olejniczak (EUROREG UW, prezentacja), Grażyna Cieślak (CKS);
  • 6.05.2015 Warszawski rynek pracy (kreatywność, adaptacyjność, elastyczność).
   Prelegenci: dr Dominik Batorski (ICM UW, prezentacja), Jakub Rok (EUROREG UW, prezentacja), Maciej Pańków (SGH, prezentacja).
  • 4.11.2014 Kondycja gospodarcza i społeczna centrów i ulic usługowo-handlowych, kontekst Warszawy.
   Prelegenci: dr Dorota Celińska (EUROREG UW, prezentacja) , dr Leszek Dołęga (University of Liverpool, prezentacja).

  Zachęcamy do zgłaszania tematów, na które chcieliby Państwo podzielić się wiedzą z urzędnikami Prosimy o kontakt mailowy: naukowa@um.warszawa.pl. Planujemy organizować maksymalnie jedno spotkanie w miesiącu i minimalnie jedno na kwartał.


  Często wybieranym instrumentem formalizacji współpracy między Urzędem i instytucjami naukowymi jest porozumienie. Porozumienia pełnią rolę deklaracji woli współpracy lub stanowią zapis szczegółowych ustaleń dotyczących realizacji działań i projektów. Poniżej znajduje się zestawienie porozumień zawartych w latach 2008-2017. Zestawienie ma pomóc w zorientowaniu się, w jakich obszarach tematycznych już teraz współpracują różne jednostki Urzędu i uczelni. Jeśli Państwa zdaniem w zestawieniu brakuje jakiegoś porozumienia, lub mają Państwo inne uwagi, prosimy o kontakt.

  Zestawienie porozumień zawartych w latach 2008-2017 (stan na 1 września 2017)

  Z myślą o ułatwieniu pierwszych kroków ku formalizacji współpracy przygotowany został Szablon porozumienia o współpracy z Urzędem, w szczególności uwzględniający potrzeby instytucji wywodzących się z sektora nauki.

  Szablon porozumienia o współpracy

  Życzymy Państwu owocnej współpracy. Mamy nadzieję, że szablon okaże się użyteczny i będziemy wdzięczni za informacje zwrotne, gdy z niego Państwo skorzystają.

  O projekcie

  Celem projektu jest zaangażowanie potencjału warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w mieście i usprawnienia działań Urzędu.

  Projekt zakłada usystematyzowanie, intensyfikację, poprawę jakości i wykorzystanie efektów współpracy. Działania koncentrują się na trzech obszarach: systematyzowanie współpracy, wspieranie zainteresowań badawczych Warszawa, szczególnie wśród młodych badaczy, oraz wspieranie przepływu wiedzy eksperckiej między naukowcami i urzędnikami.

  W ramach projektu udrażniane lub tworzone są formalne i nieformalne ścieżki nawiązywania kontaktów i pozyskiwania wiedzy potrzebnej do realizacji zadań Urzędu m.st. Warszawy.

  Projekt jest prowadzony w oparciu o zestaw narzędzi współpracy, czyli procedur lub rozwiązań nieformalnych, które pozwolą wzmocnić i jak najlepiej spożytkować przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi a samorządem. Niektóre z zaproponowanych narzędzi są już w Urzędzie stosowane, inne zostały stworzone w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez urzędników i przedstawicieli sektora nauki.

  Opisy opracowanych dotychczas narzędzi są dostępne w zakładkach: Konkurs, Spotkania, Praktyki, Porozumienia.


  Kontakt

  Zespół projektu „Naukowa Warszawa”
  Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
  ul. Senatorska 27, pokój 104, 00-099 Warszawa
  e-mail: naukowa@um.warszawa.pl
  tel. 22 443 34 72 oraz 22 443 01 76