Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Programy zdrowotne

czwartek, 27. września 2018
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
sobota, 1. września 2018
"Grypa 65+" - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia
poniedziałek, 9. lipca 2018
Program promocji zdrowia "Aktywny Senior"
czwartek, 24. maja 2018
Szczepienia przeciwko grypie dla osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o.
Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapaleniu płuc i oskrzeli, zapaleniu ucha oraz zaburzeń serca.
czwartek, 24. maja 2018
Szczepienia przeciwko grypie dla osób w noclegowniach na terenie m.st. Warszawy
Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród osób przebywających w noclegowniach na terenie m.st. Warszawy oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapaleniu płuc i oskrzeli, zapaleniu ucha oraz zaburzeń serca.
czwartek, 24. maja 2018
Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia
Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ.
czwartek, 22. marca 2018
Program poprawy stanu zdrowia jamy ustnej
Program zakłada kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół podstawowych oraz oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą.
czwartek, 22. marca 2018
Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza
Celem głównym programu są zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci na terenie m.st. Warszawy poprzez wczesne wykrywanie wad refrakcji oraz zeza.
czwartek, 22. marca 2018
Program profilaktyki i korekcji wad postawy
Celem programu są: wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz, u dzieci z określonej populacji oraz zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy, a także ograniczenie ich następstw.
czwartek, 22. marca 2018
Program badań przesiewowych słuchu
Celem programu jest zwiększenie możliwości wykrycia oraz wdrożenie wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.
piątek, 15. grudnia 2017
Program zdrowotny „Zdrowy uczeń”
Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka.
piątek, 15. grudnia 2017
Warszawskie Dni Zdrowia
Celem jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców m.st. Warszawy poprzez edukację zdrowotną, zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Tematy podejmowane przez zaproszonych prelegentów będą dotyczyły najczęstszych problemów zdrowotnych mieszkańców miasta mających na celu poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie.
piątek, 10. listopada 2017
Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
piątek, 22. września 2017
"Zdrowie, Mama i Ja - etap II" - szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom
Celem programu jest zmniejszenie liczby zakażeń pneumokokowych wśród populacji dzieci oraz zmniejszenie zapadalności na inwazyjne i nieinwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci.
niedziela, 1. stycznia 2017
Program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”
Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Szkoły rodzenia funkcjonują zgodnie z zadaniem szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, jak również psychofizycznego przygotowania do zadania jakim jest poród.