Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Programy zdrowotne

wtorek, 29. września 2020
Program szczepień przeciw grypie dla dzieci
wtorek, 29. września 2020
Program szczepień przeciw grypie dla kobiet w ciąży
wtorek, 29. września 2020
"Grypa 65+" - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia
poniedziałek, 24. sierpnia 2020
Program badań przesiewowych słuchu
Celem programu jest zwiększenie możliwości wykrycia oraz wdrożenie wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I i VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.
piątek, 28. lutego 2020
Program promocji zdrowia "Aktywny Senior"
czwartek, 27. lutego 2020
Warszawskie Dni Zdrowia
Celem jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców m.st. Warszawy poprzez edukację zdrowotną, zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Tematy podejmowane przez zaproszonych prelegentów będą dotyczyły najczęstszych problemów zdrowotnych mieszkańców miasta mających na celu poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie.
czwartek, 13. lutego 2020
Program wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
sobota, 1. lutego 2020
Program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”
Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Szkoły rodzenia funkcjonują zgodnie z zadaniem szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, jak również psychofizycznego przygotowania do zadania jakim jest poród.
czwartek, 16. stycznia 2020
Program promocji zdrowia „Zdrowy uczeń”
Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka.
wtorek, 5. listopada 2019
"HPV 12" - program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
"HPV 12" - program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt i chłopców w wieku lat 12, zamieszkałych na terenie Warszawy
czwartek, 27. września 2018
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.