Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Programy zdrowotne

sobota, 1. września 2018
"Grypa 65+" - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia
poniedziałek, 9. lipca 2018
Program promocji zdrowia "Aktywny Senior"
piątek, 10. listopada 2017
Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
piątek, 22. września 2017
"Zdrowie, Mama i Ja - etap II" - szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom
Celem programu jest zmniejszenie liczby zakażeń pneumokokowych wśród populacji dzieci oraz zmniejszenie zapadalności na inwazyjne i nieinwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci.
niedziela, 1. stycznia 2017
Program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”
Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Szkoły rodzenia funkcjonują zgodnie z zadaniem szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, jak również psychofizycznego przygotowania do zadania jakim jest poród.
piątek, 16. grudnia 2016
Program zdrowotny „Zdrowy uczeń”
Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka.
czwartek, 17. listopada 2016
Program opieki zdrowotnej nad kombatantami
Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia kombatantów. Program zapewnia dostępność do lekarza internisty, lekarzy specjalistów m.in.: kardiologa, neurologa, ortopedy, chirurga, gastrologa, urologa, laryngologa, reumatologa, badań diagnostycznych oraz badań laboratoryjnych, bez konieczności zapisania się do poradni specjalistycznych.
czwartek, 17. listopada 2016
Ocena sprawności, wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania sportu
Program zapewnia młodym mieszkańcom stolicy wykonanie badań w jednym miejscu, w zależności od wieku dzieci i młodzieży i uprawianej przez nich dyscypliny sportu. Program gwarantuje również cykliczność badań - co 6 miesięcy, co rok i co 2 lata.
piątek, 8. lipca 2016
Szczepienia przeciwko grypie dla osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o.
Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapaleniu płuc i oskrzeli, zapaleniu ucha oraz zaburzeń serca.
piątek, 8. lipca 2016
Szczepienia przeciwko grypie dla osób w noclegowniach na terenie m.st. Warszawy
Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród osób przebywających w noclegowniach na terenie m.st. Warszawy oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapaleniu płuc i oskrzeli, zapaleniu ucha oraz zaburzeń serca.
piątek, 8. lipca 2016
Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia
Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ.
piątek, 17. czerwca 2016
Warszawskie Dni Zdrowia
Celem jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców m.st. Warszawy poprzez edukację zdrowotną, zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Tematy podejmowane przez zaproszonych prelegentów będą dotyczyły najczęstszych problemów zdrowotnych mieszkańców miasta mających na celu poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie.
wtorek, 12. maja 2015
Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza
Celem głównym programu są zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci na terenie m.st. Warszawy poprzez wczesne wykrywanie wad refrakcji oraz zeza.
wtorek, 12. maja 2015
Program profilaktyki i korekcji wad postawy
Celem programu są: wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz, u dzieci z określonej populacji oraz zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy, a także ograniczenie ich następstw.
wtorek, 12. maja 2015
Program badań przesiewowych słuchu
Celem programu jest zwiększenie możliwości wykrycia oraz wdrożenie wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.