Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Programy zdrowotne

piątek, 28. lutego 2020
Program promocji zdrowia "Aktywny Senior"
czwartek, 27. lutego 2020
Warszawskie Dni Zdrowia
Celem jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców m.st. Warszawy poprzez edukację zdrowotną, zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Tematy podejmowane przez zaproszonych prelegentów będą dotyczyły najczęstszych problemów zdrowotnych mieszkańców miasta mających na celu poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie.
czwartek, 13. lutego 2020
Program wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
czwartek, 16. stycznia 2020
Program promocji zdrowia „Zdrowy uczeń”
Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka.
wtorek, 5. listopada 2019
"HPV 12" - program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
"HPV 12" - program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt i chłopców w wieku lat 12, zamieszkałych na terenie Warszawy
czwartek, 27. września 2018
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.