Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Projekty wsparcia przedsiębiorczości

opublikowany: 20 paź 2009 - 12:46,

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz tworzenie dogodnych warunków jej funkcjonowania jest strategicznym celem władz Miasta Stołecznego Warszawy. Podejmowane w tym zakresie działania, obejmują m.in. realizację projektów wsparcia przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


 

Realizowane projekty wsparcia przedsiębiorczości w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

  

 "Przedsiębiorcze Mazowsze"

 "Lepszy start dla zawodowca"

     "Zostań w Polsce swoim szefem"

  „WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości”